Wydrukuj artykuł

Zmiany opłat za przeprawę promową

Czwartek, 30 czerwiec 2011

Na wczorajszej sesji radni podjęli decyzję w sprawie opłat za przeprawę promową przez rzekę Odrę w ciągu drogi powiatowej Nr 1296 D w miejscowości Brzeg Dolny oraz ustalili stawki na przewóz promem.

Konieczność wprowadzenia zmian w stawkach opłat wynikała głównie z wysokich kosztów utrzymania promu.

Nowe stawki opłat za przewóz promem ustalone przez Radę Powiatu:

 


UWAGA:
Za przewóz pieszego, zwierzęcia oraz bagażu nie pobiera się opłaty.
Pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5, autobusy o trzech i więcej osiach, pojazdy członowe o liczbie osi do pięciu, zespoły pojazdów składające się z samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 t i przyczepy albo z autobusu i przyczepy oraz pojazdy członowe o liczbie osi powyżej pięciu i pojazdy specjalne nie są przewożone promem, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej nośności promu – 12 T.

Uchwała dotycząca opłat za przewóz promem podjęta przez Radę Powiatu wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.