Wydrukuj artykuł

Zmiany w prawie, dotyczące stowarzyszeń

Piątek, 28 lipiec 2017

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) od 20 maja 2016r. działają nowe przepisy o stowarzyszeniach zwykłych. Ich elementem jest również ujednolicona ewidencja prowadzona przez starostów. Informacje o stowarzyszeniach zwykłych, które trafią do ewidencji, będą upubliczniane na stronach Biuletynów Informacji Publicznej.

Żeby korzystać z możliwości, jakie stwarza Prawo o stowarzyszeniach po nowelizacji, na przykład nabywać prawa we własnym imieniu, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, trzeba spełnić pewien warunek. Tym warunkiem jest znalezienie się stowarzyszenia zwykłego w nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Do ewidencji zgłasza się nie tylko nowo utworzone stowarzyszenie zwykłe, musi to również zrobić stowarzyszenie zwykłe, które działało przed 20 maja 2016r. Jeśli nie zrobi tego w odpowiednim czasie i  nie trafi do ewidencji, przestanie być stowarzyszeniem.