Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Sołtysi gośćmi Starosty

Wtorek, 25 luty 2014

Starosta Marek Gajos spotkał się 20 lutego z sołtysami powiatu wołowskiego, było to kolejne spotkanie poświęcone możliwościom współpracy powiatu z sołectwami.

W jego trakcie Starosta przedstawił najważniejsze powiatowe inwestycje oraz realizowane projekty, adresowane między innymi do społeczności wiejskiej.

Okazuje się, że w przeciągu czterech lat Powiat Wołowski zainwestował ponad 5,5 mln złotych w remonty i doposażenie samych placówek oświatowych. Projekty edukacyjne, za łączną kwotę 4,2 mln zł, to kolejne działania nakierowane przede wszystkim na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, indywidualizację nauczania oraz doskonalenie nauczycieli i pedagogów. Marek Gajos podkreślał, że te wszystkie działania przekładają się na co raz lepsze wyniki młodzieży w trakcie egzaminów zewnętrznych w szkołach powiatowych. Warto zaznaczyć, że projekty miękkie w większości pochodzą ze środków zewnętrznych.

Starosta zachęcał również sołtysów do aktywnego udziału w kolejnej już edycji Wakacji z Orlikiem, w ramach którego dzieci z miejscowości wiejskich będą mogły uczestniczyć w animacjach sportowych na powiatowych Orlikach pod okiem przeszkolonych animatorów sportu.

Ponadto w trakcie spotkania przedstawiono najważniejsze inwestycje drogowe, podkreślając jednocześnie kryteria wyboru poszczególnych zadań.

Starosta podziękował Zarządowi, Radnym, a w szczególności swoim współpracownikom, ponieważ bez ich pracy i zaangażowania, te sukcesy byłyby niemożliwe.

Spotkanie uświetnił występ zespołu Kulinianie. Po zakończonej części oficjalnej, nastąpił czas do rozmów Sołtysów z pracownikami Starostwa Powiatowego.

 

Marek Gajos

"Pragnę gorąco podziękować wszystkim sołtysom, dyrektorom oraz kierownikom odpowiedzialnym za powiatowe inwestycje, obecnym podczas spotkania, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie. Cieszę się, że podczas spotkania mieliśmy okazję do konstruktywnej wymiany informacji oraz poglądów".

 

 

 

 

 

 


zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 29
odwiedziny: 11745898

Informacja o finansowaniu projektu