Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Wtorek, 14 lutego 2012
Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 5 ust.2 pkt 1, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 09 lutego 2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza zainteresowane osoby  między innymi z terenu gmin Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny do udziału w warsztacie w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii rozwoju dla małych projektów. W tym ogólne...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 07 lutego 2012
Po raz kolejny zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na Spotkanie Noworoczne Partnerstwa na rzecz organizacji Pozarządowych Powiatu Wołowskiego.Spotkanie ma charakter nieformalny, a jego celem jest integracja organizacji społecznych działających na terenie naszego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 18 stycznia 2012
Zarząd Powiatu Wołowskiego na ostatnim posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2012 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 13 stycznia 2012
Zarząd Powiatu Wołowskiego powołał komisję konkursową do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie na terenie Powiatu Wołowskiego dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 21 grudnia 2011
Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenie w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 08 grudnia 2011
Szkolenie odbywa się w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3”. Realizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych ‘’TRATWA’’. Projekt jest współfinansowany ze środków...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 02 grudnia 2011
Na podstawie par. 6 ust. 3 uchwały nr XLV/254/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 23 listopada 2011
Stowarzysznie Inicjatyw Prorodzinnych Happy Family oraz Stowarzyszenie Integracji Społecznej Propago zapraszają na konferencję informacyjną "Powiatowa Szkoła Rodzenia", która odbędzie się 25 listopada 2011 r. w godzinach 17:00 - 19:00 w Kawiarni Cafe Delice przy ul. Wyspiańskiego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Happy Family
Czwartek, 17 listopada 2011
Stowarzyszenie Inicjatyw Prorodzinnych „Happy Family” zaprasza na kurs pływania dla niemowląt i dzieci do lat 4 pod okiem profesjonalnego instruktora z wrocławskiej szkoły pływania Wróbel&Wróblewski.W ramach kursu zapewnione jest:•    10 spotkań raz w tygodniu...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 16 listopada 2011
Informujemy, że uchwałą Nr 50/123/11 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 16 listopada 2011 r. został unieważniony otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Całodobowa opieka i wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 09 listopada 2011
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Pomoc Osobom zagrożonym narkomanią oraz eksperymentującym z narkotykami i ich rodzinom"Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Brzegu Dolnym  złożyła ofertę na...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 04 listopada 2011
Informujemy, że konsultacje projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.” odbędzie się 7 listopada 2011 r. o godz...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 03 listopada 2011
Przypominamy, że na stronie powiatu wołowskiego znajduje się informacja o konsultacjach projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 21 października 2011
Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  ze zmianami), art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 20 października 2011
Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012r.”   Na podstawie Uchwały nr XLV/254/10...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 20 września 2011
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Cantus Organi Wołów 2011"Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Wawrzyńca złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. "XI Międzynarodowy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 16 września 2011
Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie przez powiat wołowski realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2011. Na dofinansowanie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu przeznaczono 10.000,00...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 13 września 2011
Są jeszcze wolne miejsca na szkolenie Aktywny lider - Aktywna wieś. Jeżeli znacie osoby aktywne w swoich środowiskach, sołtysów, działaczy zaangażowanych w stowarzyszeniach lub radach sołeckich, zachęćcie ich do udziału.Jeżeli sami jesteście ambitni i aktywni w swojej...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Zdjecie ze szkolenia pokazujęce rozrysowany schemat.
Wtorek, 30 sierpnia 2011
W ostatni weekend odbyły się kolejne dwa szkolenia z cyklu "Profesjonalizacja 3 sektora" w ramach projektu  Mobilny Inkubator NGO. Kilkanaście osób uczyło się jak budować i utrzymać partnerstwo oraz poznawało techniki tworzenia projektu i pozyskiwania środków na działalność...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Ludowy klimat mojęcić.Zespoły siedzące przy stołach czekające na swój występ.
Poniedziałek, 29 sierpnia 2011
Mojęcice, w niedzielę 28 sierpnia 2011 roku, rozbrzmiały wesołym taktem zespołów i kapel, za sprawą organizowanego po raz pierwszy Powiatowego Przeglądu Zespołów Ludowych.Na muzycznej scenie pojawił się Chór Harfa z Wińska, Chór Srebrne Nuty z Wołowa, Zespół Mojęcice...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 29
odwiedziny: 11745898

Informacja o finansowaniu projektu