Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Czwartek, 05 października 2017
Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”   Na podstawie uchwały nr XLV/254/10...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 24 sierpnia 2017
Zmiany wynikające z nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach z dnia 25 września 2015 r. zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., Poz. 1923. Stan prawa w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń obowiązuje od 20 maja 2016 r.   Po pierwsze dokonano zmiany brzmienia art.1 ust.2 Prawa o...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 28 lipca 2017
Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) od 20 maja 2016r. działają nowe przepisy o stowarzyszeniach zwykłych. Ich elementem jest również ujednolicona ewidencja prowadzona przez starostów. Informacje...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 04 maja 2017
Zarząd Powiatu Wołowskiego w dniu 26 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert ogłoszony 17 marca. W ramach konkursu wpłynęło 11 ofert. Jedna nie spełniała wymagań w formalnych, dwie oferty nie otrzymały wymaganej liczby punktów, tym samym nie zostały rekomendowane...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 17 marca 2017
Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 17 marca 2017 r. otwartym konkursem ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 17 marca 2017
Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 09 grudnia 2016
Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 9 grudnia 2016 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 09 grudnia 2016
ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO OGŁASZA konkurs ofert na realizację zadań powiatu w zakresie sprawowania pieczy zastępczej instytucjonalnej pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 09 grudnia 2016
Uchwałą nr 106/3621/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2017 r. Oferentem wybranym w postępowaniu...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 06 grudnia 2016
Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”   Na podstawie par. 6 ust. 3 uchwały nr XLV/254/10...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 24 listopada 2016
Komisja Konnkursowa   Uchwała nr 103/351/16Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 22 listopada 2016 r.w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 23 listopada 2016
Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 14 listopada 2016 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 23 listopada 2016
Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 14 listopada 2016 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 15 listopada 2016
ZARZĄD POWIATU WOŁOWSKIEGO OGŁASZA konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 15 listopada 2016
Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 26 października 2016 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego w 2017 r. ogłasza nabór przedstawicieli organizacji...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
ogłoszenie
Czwartek, 26 listopada 2015
Zarząd Powiatu Wołowskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2016r. Uchwała wraz z ogłoszeniem znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie http://bip.powiatwolowski.pl/?ogloszenia=1&rok=2015&mc=11&eid=482...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Niezwykła Kraina
Czwartek, 15 października 2015
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie rozpoczęło budowę kompleksowego ośrodka dla osób niepełnosprawnych „Niezwykła Kraina”, z tej okazji zorganizowany został  14 października 2015r. barwny i głośny przemarsz ulicami Wołowa oraz uroczyste wmurowanie Kamienia...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
logo SON
Środa, 12 marca 2014
„Dobroć Twojego serca to szansa i nadzieja na lepsze życie dzieci doświadczonych przez los”. Szanowni Państwo Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie istnieje od 1995 roku.Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.Zarząd Stowarzyszenia tworzą rodzice...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Podajmy Sobie Pomocną Dłoń
Środa, 05 czerwca 2013
Nasza fundacja ruszyła z realizacją projektu  pod hasłem „Podajmy Sobie Pomocną Dłoń”, skierowanego do rodziców , opiekunów i pedagogów dzieci  i osób niepełnosprawnych oraz dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. Projekt  dofinansowany jest ze środków Programu...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 16 maja 2013
S T A N O W I S K O  Nr 2/2013 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 8 maja 2013 r.   w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 53/1 AM 22 o pow. 0,2981 ha położonej w Wołowie na rzecz Stowarzyszenia Osób...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Strony: 1 2 3 4 następna strona
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 37
odwiedziny: 11745980

Informacja o finansowaniu projektu