Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Księgi wieczyste do sprawdzenia

Czwartek, 18 czerwiec 2009

Starosta Wołowski, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, informuje mieszkańców Powiatu Wołowskiego o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
Informacji i wyjaśnień w zakresie problematyki prawnej i geodezyjnej odnośnie posiadanych nieruchomości udziela:

Punkt informacyjno – konsultacyjny  w Starostwie Powiatowym w Wołowie

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Nieruchomości
pl. Piastowski 2 , 56-100 Wołów,
pokoje nr 27, 34 II piętro.
tel. 071 380-59-45, 071 380-59-46, 071 380-59-47

Punkt dostępny jest dla mieszkańców powiatu w godzinach pracy urzędu tj.:

od poniedziałku do piątku od 7.45 do 15.45

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 10
odwiedziny: 11746278

Informacja o finansowaniu projektu