Wydrukuj artykuł

Odprawa

Wtorek, 20 styczeń 2009

W ubiegłym tygodniu Starosta Wołowski, Maciej Nejman uczestniczył w corocznej odprawie w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie. Wśród zaproszonych gości, oprócz samorządowców, był m.in. komendant wojewódzki policji, Zbigniew Maciejewski.
Komendant powiatowy policji, Mirosław Potocki, podsumowując miniony rok, zwrócił uwagę na owocną współpracę z samorządami oraz prokuraturą. Z przedstawionych na spotkaniu statystyk wynika, że zwiększa się wykrywalność przestępstw. Komenda w 2008 roku realizowała kilka programów prewencyjnych, m.in. „Stop 24”, Prewencja ale inaczej”, „Bezpieczne wakacje”, Dyskoteka TAK narkotykom NIE”.
Część działań nakierowana jest na eliminowanie przemocy w rodzinie, stąd programy „Niebieska Karta” oraz „Kocham, nie biję”. Policja na bieżąco współpracuje z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wołowie.