Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie dla pacjentów NZOZ

Wtorek, 06 styczeń 2009

Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie zaprasza wszystkich pacjentów
Przychodni w Wołowie, przy ul. Piłsudskiego 34
oraz Przychodni w Brzegu Dolnym, przy Al. Jerozolimskich 28
do składania deklaracji. Potrzeba złożenia dokumentu
podyktowana jest zmianą formy prawnej dotychczas funkcjonującego
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołowie.

Punkty składania deklaracji czynne są:
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00 oraz w soboty od 7:30 do 13:00

Z poważaniem
DYREKTOR
Jarosław Sołowiej