Wydrukuj artykuł

O sześciolatkach

Czwartek, 05 marzec 2009

Edukacja sześciolatków to temat, który wywołuje społeczne dyskusje, a w kontekście planów obniżenia wieku szkolnego, nawet obawy. Właśnie z myślą o przybliżeniu nauczycielom i rodzicom tematyki zmian w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przygotowana została we Wrocławiu wojewódzka konferencja „Sześciolatek między zabawą, a nauką”.

Inicjatorami konferencji, która zgromadziła ponad 450 osób, było Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. W spotkaniu uczestniczyła profesor Edyta Gruszczyk-Kołczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, która m.in. zaprezentowała różnicę między podstawą programową wychowania przedszkolnego, a programem wychowania przedszkolnego. Pani profesor zwróciła uwagę na potrzebę dostosowania treści programowych oraz form i metod pracy do możliwości rozwojowych dzieci, podkreślając przy tym istotną rolę zabawy. Obecni na konferencji rodzice i dyrektorzy placówek edukacyjnych kierowali do profesor Gruszczyk-Kolczyńskiej wiele pytań, dzieląc się przy tym swoimi obawami. Na konferencji głos zabrali m.in. Dolnośląski Kurator Oświaty – Beata Pawłowicz, Posłanka na Sejm RP – Ewa Wolak oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Wołowie – Krystyna Adaśko, która przedstawiła doświadczenia wołowskiego PCEiPPP w zakresie diagnozy dziecka sześcioletniego na podstawie tzw. Skali Gotowości Szkolnej. W spotkaniu uczestniczył także Starosta Wołowski oraz Kierownik Wydziału Edukacji. Olbrzymie zainteresowanie konferencją świadczy o tym, że temat edukacji sześciolatków jest istotnym elementem problemu zmian w oświacie.