Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Ponad 4,5 mln z Funduszu Pracy

Piątek, 22 maj 2009

Po raz kolejny Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwiększyło środki finansowe na Fundusz Pracy dla Powiatu Wołowskiego.

Starosta Wołowski otrzymał już oficjalne potwierdzenie, że z rezerwy budżetowej ministerstwo przeznaczyło dla naszego powiatu dodatkowo ponad 1 mln zł. W sumie Powiatowy Urząd Pracy – dysponent środków – otrzyma ponad 4,5 mln zł., które przeznaczy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, a także na programy i działania na rzecz osób zwolnionych z pracy z powodu kryzysu.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 9
odwiedziny: 11746277

Informacja o finansowaniu projektu