Wydrukuj artykuł

Ponad 5 mln z Funduszu Pracy

Piątek, 25 wrzesień 2009

Starosta Powiatu Wołowskiego po raz kolejny otrzymał dodatkowe środki z rezerwy budżetowej na Fundusz Pracy dla mieszkańców powiatu. Przyznana dodatkowa kwota to 387 700 tyś.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwiększyło środki finansowe na Fundusz Pracy dla Powiatu Wołowskiego, środki te w tym roku wynoszą łącznie ponad 5 mln zł. Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie – dysponent środków przeznaczy je na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.