Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Pożytek rozstrzygnięty

Piątek, 25 wrzesień 2009

Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął II edycję otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych powiatu wołowskiego. Dotacje otrzyma 6 organizacji pozarządowych z terenu powiatu.

Na konkurs wpłynęło 7 ofert, przy czym jedna po terminie i z tego względu nie była rozpatrywana. Najwięcej wniosków (5) dotyczyło sportu i kultury fizycznej, 1 oferta dotyczyła obszaru kultury. Ocenę merytoryczną wniosków dokonała powołana zarządzeniem starosty komisja konkursowa, a jej rekomendację zatwierdził uchwałą 15 września zarząd powiatu wołowskiego. Powiat przekaże ogółem 4 tys. zł dotacji i choć są ośrodki stosunkowo niewielkie, to na pewno wesprą działania lokalnych organizacji. Poniżej zamieszczamy pełen wykaz ofert i przyznanych kwot.

Lp

Wnioskodawca

Nazwa przedsięwzięcia

Zakres zadania

Kwota dotacji

1

Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna „Cichociemni”

Pierwsi Osadnicy i ich drogi do Powiatu Wołowskiego

kultura

2 000 zł

2

Ognisko TKKF „Razem”

Otwarty Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego

kultura fizyczna i sport

500 zł

3

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej

24 Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej o Puchar Burmistrza  Brzegu Dolnego

kultura fizyczna i sport

500 zł

4

Miejski Klub Sportowy

„ Rokita”

10 Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Brydżowy Par „Dolnobrzeski”

kultura fizyczna i sport

500 zł

5

Powiatowe Zrzeszenie LZS Wołów

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację Turnieju Drużyn Piłkarskich kl. C

kultura fizyczna i sport

500 zł

6

Miejski Klub Sportowy

„ Rokita”

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików Uczniowskich Klubów Sportowych w Zapasach: styl wolny chłopców i dziewcząt, zapasy styl klasyczny chłopców o XXX Memoriał Antoniego Łakomego

kultura fizyczna i sport

500

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 22
odwiedziny: 11746134

Informacja o finansowaniu projektu