Wydrukuj artykuł

Pożytek rozstrzygnięty

Piątek, 25 wrzesień 2009

Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął II edycję otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych powiatu wołowskiego. Dotacje otrzyma 6 organizacji pozarządowych z terenu powiatu.

Na konkurs wpłynęło 7 ofert, przy czym jedna po terminie i z tego względu nie była rozpatrywana. Najwięcej wniosków (5) dotyczyło sportu i kultury fizycznej, 1 oferta dotyczyła obszaru kultury. Ocenę merytoryczną wniosków dokonała powołana zarządzeniem starosty komisja konkursowa, a jej rekomendację zatwierdził uchwałą 15 września zarząd powiatu wołowskiego. Powiat przekaże ogółem 4 tys. zł dotacji i choć są ośrodki stosunkowo niewielkie, to na pewno wesprą działania lokalnych organizacji. Poniżej zamieszczamy pełen wykaz ofert i przyznanych kwot.

Lp

Wnioskodawca

Nazwa przedsięwzięcia

Zakres zadania

Kwota dotacji

1

Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna „Cichociemni”

Pierwsi Osadnicy i ich drogi do Powiatu Wołowskiego

kultura

2 000 zł

2

Ognisko TKKF „Razem”

Otwarty Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego

kultura fizyczna i sport

500 zł

3

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej

24 Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej o Puchar Burmistrza  Brzegu Dolnego

kultura fizyczna i sport

500 zł

4

Miejski Klub Sportowy

„ Rokita”

10 Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Brydżowy Par „Dolnobrzeski”

kultura fizyczna i sport

500 zł

5

Powiatowe Zrzeszenie LZS Wołów

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację Turnieju Drużyn Piłkarskich kl. C

kultura fizyczna i sport

500 zł

6

Miejski Klub Sportowy

„ Rokita”

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików Uczniowskich Klubów Sportowych w Zapasach: styl wolny chłopców i dziewcząt, zapasy styl klasyczny chłopców o XXX Memoriał Antoniego Łakomego

kultura fizyczna i sport

500