Wydrukuj artykuł

Przedsiębiorczy powiat

Piątek, 22 maj 2009

Powiat Wołowski nawiązał współpracę z wrocławskim Stowarzyszeniem Sanatorów w celu realizacji wspólnego projektu dot. wspierania osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W ramach naszej współpracy przygotowany i złożony został już partnerski wniosek o dotację unijną do PO Kapitał Ludzki – działania 6.2 – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Jeśli wniosek uzyska akceptację, to dzięki unijnemu wsparciu 25 mieszkańców powiatu może liczyć na dotację inwestycyjną do 40 tys. zł na założenie własnej firmy. Projekt przewiduje ponadto tzw. wsparcie pomostowe dla mikroprzedsiębiorców oraz kompleksowe szkolenia na temat działalności gospodarczej dla 30 osób.
Stowarzyszenie posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz pozyskiwania na ten cel środków unijnych. Do tej pory na podobne projekty zdobyło ponad 4,7 mln zł. Rozpoczęcie projektu na terenie naszego powiatu zaplanowano na październik tego roku, jednak wszystko zależy od ekspertów Dolnośląskiego Urzędu Pracy, którzy oceniać będą wniosek. O ich decyzji na pewno poinformujemy!