Wydrukuj artykuł

"Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój"- podsumowanie projektu

Poniedziałek, 02 marzec 2009

Rozdaniem dyplomów i zaświadczeń dla uczestników projektu "Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”, zakończono 27 lutego realizowany przez Środowiskowy Hufiec Pracy w Wołowie program współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt:Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój 1

W naszym powiecie przedsięwzięciem objętych zostało 30 beneficjentów podzielonych na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowili uczniowie Zespołu Szkól Zawodowych w Brzegu Dolnym w wieku 17 lat, do drugiej grupy należały osoby dorosłe, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych.

W ramach szkolenia beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z psychologiem, prawnikiem, lekarzem, doradcą zawodowym, odbywali także szkolenia i kursy z zakresu przedsiębiorczości oraz szkolenia zawodowe.

W ramach projektu można było również podnieść kwalifikacje z zakresu obsługi komputera, posługiwania się językiem obcym, uzyskać certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Zajęcia w Środowiskowym Hufcu Pracy trwały od 30 października 2008 r. do 15 stycznia 2009 r.

Projekt:Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój 2

 
Projekt:Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój 3


Na piątkowej uroczystości wśród zaproszonych gości byli m.in. Pan Tomasz Lechki – sekretarz powiatu , Pan Paweł Pirek – Zastępca Burmistrza Brzegu Dolnego, Pani Beata Jaworska – sekretarz gminy Wińsko, Pani Olga Jabłonko - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP, Pani Magdalena Słota – specjalista ds. programowych DWK OHP i Pan Mateusz Demczuk – specjalista ds. osobowych DWK OHP.

Oprawę muzyczna spotkania zapewnił zespół „Kościuszkowcy”.