Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Zaproszenie na unikatowe dni doradcze

Czwartek, 20 sierpien 2009

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza w dniach 27 i 28 sierpnia 2009 (czwartek i piątek) na bezpłatne doradztwo przedstawicieli instytucji, które chcą złożyć swój wniosek w ramach działań edukacyjnych i integracyjnych na terenach wiejskich.

Na realizację tych działań w 2009 roku przeznaczono w sumie ponad 10 milionów złotych. „Chodzi tu” o projekty podejmowane na rzecz rozwoju edukacji oraz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych na terenach wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.

Konkursy zostały ogłoszone przez: przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (Działanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Na co można pozyskać pieniądze:

  1. Tworzenie i wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji, aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców na terenach wiejskich.
  2. Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji oraz zwiększenia umiejętności rozwiązywania istotnych problemów społecznych mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach.
  3. Działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia w celu zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości.

Zakres możliwych do realizacji projektów jest więc bardzo szeroki, jednak aby uzyskać dofinansowanie należy spełnić szereg warunków. Najważniejszym z nich jest tzw. „oddolność”, zakładająca udział mieszkańców w określeniu głównych założeń projektu. To mieszkańcy zadecydują o tym jakiego rodzaju szkolenia, spotkania czy wydarzenia są im potrzebne. Może to być np. kurs komputerowy, nauka korzystania z Internetu, nauka języka obcego lub inne działania, które przyczynią się do rozwiązywania problemów mieszkańców w obszarze edukacji i integracji społecznej.

Jeżeli nie masz jeszcze sprecyzowanego pomysłu na projekt służymy inspiracją na podstawie „dobrych praktyk EFS”.
Wartość maksymalna jednego projektu określona została na poziomie 50 tys. PLN. Projekty mogą być składane przez podmioty posiadające osobowość prawną, a więc wyklucza to osoby fizyczne, które ze swoimi pomysłami muszą znaleźć jakąś organizację lub instytucję, która się podejmie tego działania.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.umwd.pl  oraz www.wroclaw.roefs.pl

Wszyscy, którzy chcą przyjść do nas na konsultacje podczas Dni Doradczych powinni wcześniej umówić się telefonicznie : Tel. 071 780 90 79  pl. Solidarności 1/3/5 w pokoju 415 (IV piętro) w godz. 8.00- 16.00.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 22
odwiedziny: 11746134

Informacja o finansowaniu projektu