Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Charakterystyka ogólna

Powiat wołowski jest jednym z 26 powiatów ziemskich należących do województwa. Powiat graniczy od wschodu z powiatem trzebnickim, od północy z powiatem górowskim, od zachodu z powiatem lubińskim, a od południa z powiatami średzkim i legnickim. Spośród różnych elementów określających położenie powiatu wołowskiego wyróżnić należy przebiegający przez teren powiatu szlak kolejowy Wrocław - Szczecin i Kraków - Berlin, szlak drogowy Wrocław - Lubin - Zielona Góra oraz szlak wodny - rzekę Odrę.

Wołów - stolica powiatu, oddalony jest niespełna 40 km od Wrocławia. Przemysł, turystyka, rolnictwo, wytwórczość rolno-spożywcza, drzewna, handel oraz usługi - to główne kierunki rozwoju. Powiat Wołowski wyróżnia się dobrą infrastrukturą techniczną i społeczną. Dla nowych inwestycji istnieją rezerwy terenowe, dogodnie usytuowane na terenie poszczególnych gmin.

Atrakcyjne turystycznie tereny powiatu obfitują w liczne lasy z ciągiem wydm, siecią rzek i starorzeczy oraz kompleksami stawów. Walory krajobrazu, przyrody i zachowane ślady dawnej kultury zadecydowały o tym, że w gminach Wołów i Wińsko na obszarze 8000 ha utworzono Park Krajobrazowy "Dolina Jezierzycy". Na granicy gmin Brzeg Dolny i Oborniki Śląskie istnieje Rezerwat Przyrody "Jodłowice" - występuje tam bór jodłowy podlegający ochronie ze względu na wiekowe gatunki drzew.

Wiele atrakcji w powiecie wołowskim wiąże się z bogatą historią tego regionu.

 

Do najciekawszych zabytków w Wołowie należą: m.in. XV-wieczny ratusz, mury obronne oraz zamek piastowski (dziś siedziba władz powiatu), kościoły z XIV i XVII wieku, w Wińsku - XIV-wieczny kościół pw. Św. Trójcy oraz klasztor oo. Karmelitów w Głębowicach, w Konarach zaś obelisk ku czci F.K. Acharda, twórcy europejskiego cukrownictwa buraczanego. W Brzegu Dolnym zachował się m. in. zespół pałacowo-parkowy założony w XVIII w. oraz kościoły XVI i XVII. Niewątpliwie najcenniejszym zabytkiem w regionie jest położony na prawym brzegu Odry Pocysterski Zespół Pałacowo-Klasztorny, będący jednym z największych barokowych założeń klasztornych w Europie.

 

 

Powiat w liczbach

 

 

  • Powierzchnia powiatu: 675 kilometrów kwadratowych

  • Ludność powiatu: 49,2 tysięcy

  • Gęstość zaludnienia: 73 osoby na kilometr kwadratowy

  • Podmioty gospodarcze: 3309

  • Stopa bezrobocia: 22,6%

  • Dochód budżetu powiatu w złotych: 21550000

  • Wydatki budżetu powiatu w złotych: 21750000

  • Drogi powiatowe: 205 kilometrów
zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu