Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Klub Pracy OHP

Celem działalności Klubu Pracy OHP jest pomoc klientom w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie w odniesieniu do środowiska pracy w taki sposób, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy w formie nauki aktywnego poszukiwania pracy.
Nauka ta może przybierać następujące formy:
- warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w formie pełnej i skróconej,
- zajęcia aktywizacyjne,
- konsultacje indywidualne (w tym indywidualne informacje zawodowe),

- warsztaty na terenie szkoły,
- samodzielna praca klienta z zasobami informacji zawodowej zgromadzonymi w klubie pracy.
Wszystkie zajęcia prowadzone w klubie pracy świadczone są na zasadzie bezpłatności, dobrowolności, poufności i poszanowania godności klienta oraz jego decyzji edukacyjno - zawodowych.

Klientami Klubu Pracy OHP są osoby:
- nieposiadające doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
- które utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,
- chcące powrócić na rynek pracy po długim braku aktywności zawodowej,
- młodzież w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół,
- bezrobotne do 25 roku życia,
- uczniowie i studenci.
Ponadto z usług Klubu pracy mogą korzystać wszyscy inni zainteresowani, nie mieszczący się w w/w  kategoriach.

 

Wołowski Klub Pracy OHP

Plac Piastowski 2

pok.

tel. 71 / 389 10 92 w.269

email:kp.wolow@ohp.pl

strona www.dolnoslaska.ohp.pl

 

Klub Pracy OHP prowadzi Agnieszka Rzewucka

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 26
odwiedziny: 11745889

Informacja o finansowaniu projektu