Wydrukuj artykuł

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Aby dowiedzieć się kto może być organizatorem prac interwencyjnych, kto może zostać na nie skierowany oraz jaki jest tryb ich organizowania zapraszamy na stronę www.pupwolow.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty