Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informacje oświatowe | Nabory

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

 

Pod koniec kwietnia rusza w całej Polsce nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież w terminie od 30 kwietnia do 28 maja 2012 r. będzie składać podania do wybranych szkół. W tym czasie uczniowie, wspierani cennymi radami rodziców, kolegów, przyjaciół, muszą podjąć ważną decyzję, która szkoła spełni ich oczekiwania i zapewni dobry start w przyszłość. Poniżej zamieszczamy ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wołowskiego.

 

1. Zespół Szkół im. T. Kościuszki

ul. Kościuszki 27

tel. 71 389 26 69


Technikum (4-letnie):

- Technik informatyk

- Technik ekonomista

- Technik agrobiznesu

- Technik architektury krajobrazu

- Technik pojazdów samochodowych

- Technik logistyk

 

W szkole powołany jest punkt informacyjny, który udziela informacji codziennie od 2 kwietnia 2012 r., w godz. od 10.00 do 15.00, a w środy w godz. od 10.00 do 16.00


Szkoła zaprasza na Dni Otwarte 27 kwietnia 2012 r. w godz. od 9.00 do 15.00.

 

Więcej informacji na stronie www: http://zswolow.neostrada.pl/

 

2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

 

ul. Spacerowa 1

tel. 71 389 28 24

 

Technikum (4 – letnie):

- Technik budownictwa

- Technik organizacji reklamy

- Technik obsługi turystycznej

- Technik hotelarstwa

- Technik żywienia i usług gastronomicznych

- Kelner

- Technik handlowiec

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  (3 – letnia):

- Sprzedawca

- Kucharz

- Ślusarz

- Mechanik pojazdów samochodowych

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- inne zawody ujęte w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (w oddziale wielozawodowym)

 

Szkoła zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi 27 kwietnia 2012 r. w godzinach: 10:00 – 15:00.

 

Więcej informacji na stronie www: www.zszwolow.edupage.org

 

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wołowie

 

Plac Jana III Sobieskiego 2

tel. 71 389 27 59

 

Szkoła prowadzi nabory na nastepujące profile:

 

- Profil matematyczno-fizyczny oferuje kształcenie w zakresie rozszerzonym przedmiotów ścisłych: matematyka, fizyka, informatyka oraz wybranego języka obcego. Jest to oferta dla osób pragnących w przyszłości studiować na kierunkach politechnicznych lub ścisłych.

 

- Profil biologiczno-chemiczny oferuje kształcenie w zakresie rozszerzonym przedmiotów przyrodniczych: biologia, chemia, fizyka oraz wybranego języka obcego. Jest atrakcyjną ofertą dla osób interesujących się przyrodą. Absolwenci mają możliwość ubiegania się na studia o kierunkach medycznych, przyrodniczych, weterynaryjnych.

 

- Profil humanistyczno-teatralny oferuje kształcenie w zakresie rozszerzonym przedmiotów humanistycznych: język polski, historia oraz wybranego języka obcego. Przeznaczony jest dla osób, które swoją przyszłość wiążą z humanistycznymi kierunkami studiów.

 

- Profil mundurowy oferuje kształcenie w zakresie rozszerzonym przedmiotów przyrodniczo-humanistycznych: geografia, wiedza o społeczeństwie oraz wybranego języka obcego. Jest to oferta dla osób, które wiążą swoją przyszłość z bezpieczeństwem narodowym i służbami mundurowymi.

 

Szkoła zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi 13 kwietnia 2012 r. w godzinach: 09.00 – 14.00.

 

W szkole działa punkt informacyjny, który udziela informacji codziennie od 2 kwietnia 2012 r. w godzinach od 10.00 do 15.00, a w środy w godzinach od 10.00 do 16.00, tel. 389 27 59; adres e-mail: rekrutacja@lowolow.pl

 

więcej informacji na stronie www.lowolow.pl

 

 

4. Zespół Szkół Społecznych

 

ul. Zaułek Zielony 20

tel. 71 389 58 25

 

Liceum Ogólnokształcące:

- Profil humanistyczny

- Profil matematyczno – fizyczny

- Profil biologiczno – chemiczny

 

W szkole działa punkt informacyjny (sekretariat szkoły), który udziela informacji dotyczącej rekrutacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30, pod numerem telefonu: 71 389 58 25.

 

Więcej informacji na stronie: www.sisr.pl

 

5.Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

 

ul. 1-go Maja 1A

tel. 71 319 50 90

 

Liceum Ogólnokształcące:

- profil matematyczno-przyrodniczy z rozszerzonym językiem angielskim

 

Technikum:

- technik informatyk

- technik ekonomista

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

- wielozawodowa – kształcenie w zawodach: sprzedawca, kucharz, elektryk, ślusarz, operator urządzeń przemysłu chemicznego, fryzjer, elektromechanik, mechaniki pojazdów samochodowych (i innych)


Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie szkoły (szkolny punkt informacyjny) lub dzwoniąc pod nr. tel. 71 319 50 90, 71 319 58 94, w godzinach od 8.00 do 15.00, w środę do 16.00.

 

Szkoła zaprasza na DNI OTWARTE – dla rodziców 26.04. (czwartek) na godz. 17.00,  dla uczniów 27.04. (piątek), w godz. 10.00 - do 13.00

 

Więcej informacji na stronie www.zsz.brzegdolny.pl

 

6.Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym

 

ul. Wilcza 10

tel. 71 319 98 28

 

Liceum Ogólnokształcące (3 - letnie):

- Profil Uniwersytecki

 

W sekretariacie szkoły od 30 marca 2012r., codzienne w godzinach od 10.00 do 15.00, a w środy od 11.00 do 16.00 działa szkolny punkt informacyjny, którego zadaniem będzie udzielanie kandydatom informacji o wymaganiach stawianych  podczas postępowania rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki.

 

Więcej informacji na stronie: www.pzs.brzegdolny.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu