Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

PCEiPP

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie

W skład PCEiPP wchodzą:

1.Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie  

2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wołowie  

3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu Dolnym   

4. Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie    

Wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną, prowadzą natomiast zintegrowane działania, mające na celu organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego, służą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy i innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania; udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Współczesny model pomocy psychologiczno- pedagogicznej zmierza w kierunku stymulująco -ochraniającym i wspomagającym rozwój dziecka poprzez kompleksową pomoc dziecku, rodzinie i nauczycielowi, do czego dążą wszyscy pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie.


mgr Krystyna Adaśko
Dyrektor

tel. 71/ 389 – 21 - 00


mgr Małgorzata Urban
Wicedyrektor ds. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

- tel. 71/ 389 - 25 -  46


mgr Urszula Bajewicz
Kierownik Biblioteki  Pedagogicznej

-  tel. 71/ 389 - 14 – 07

mgr Katarzyna Fęglerska
Specjalista ds. koordynacji i organizacji szkoleń

-  tel. 71/ 389 – 21 – 00 wew. 24

Sekretariat PODN w Wołowie – Anna Kempińska

tel. 71/ 389 - 21  - 00

sekretariat centrum czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  od 730 - 1530
Budynek „C” ul.T.Kościuszki 27


Dane  placówek  wchodzacych w skład PCE I PPP w Wołowie:


1. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie

ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów

tel./fax 71 389 21 00    e-mail: wpodn@wp.pl

www.wolowpce.pl


2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

ul. Tadeusza Kościuszki 27, budynek „C”

56-100 Wołów

tel./fax 71 389 21 00    e-mail: wpodn@wp.pl

www.wolowpce.pl


3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie

ul. Tadeusza Kościuszki 27, budynek „C”

56-100 Wołów

tel./fax 71 389 25 46    e-mail: pppwolow@op.pl

www.wolowpce.pl

 

 

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu Dolnym

ul. 1 Maja 1A, (parter - lewe skrzydło budynku)

56 -120 Brzeg Dolny

tel./fax 71 319 99 94    e-mail: pppbd@vp.pl

www.wolowpce.pl


5. Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie

ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów

tel. 71 389 14 07 fax. 71 389 21 00   e-mail: wolow@dbp.wroc.pl

 

www.wolowpce.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu