Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Niepełnosprawność | Powiatowa Społeczna Rada ds. Oósb Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 2015/2018

Zadania Rady:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada składa się z 5 osób powoływanych przez Starostę Wołowskiego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Skład Rady:
1. Anna Chrąchol - przedstawiciel samorządu gminnego
2. Kamil Kasina - przedstawiciel organizacji pozarządowej
3. Jolanta Ostrowska - przedstawiciel organizacji pozarządowej
4. Renata Studenna - przedstawiciel samorządu gminnego
5. Justyna Wrona - przedstawiciel organizacji pozarządowej


Podstawa prawna:
- art. 44b i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. : Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62 poz. 560),
- zarządzenie nr 39/2015 Starosty Wołowskiego z dnia 01.09.2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.


 


zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu