Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Przemoc w rodzinie

Przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. (art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm)

1. Przemoc jest intencjonalna, jej celem jest podporządkowanie i kontrola ofiary.

2. Przemoc utrudnia samoobronę ze względu na asymetrię siły - ofiara jest słabsza od sprawcy.

3. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste oraz powoduje cierpienie i szkody.


GDZIE SZUKAĆ POMOCY


1. Policja - w trakcie awantury wołaj o pomoc, jeśli to możliwe, zawiadom policję (tel. 997- połączenie bezpłatne). Policja ustawowo jest zobowiązana do udzielenia Tobie pomocy. Domagaj się, aby zatrzymała sprawce, jeśli stwarza zagrożenie dla Ciebie i innych członków rodziny. Domagaj się, aby została założona Niebieska Karta.


2. Prokuratura - masz prawo do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Potrzebne dowody- zaświadczenie lekarskie (obdukcje i wizyty u lekarza), lista świadków, interwencje policji (podczas interwencji policji masz prawo zapisać numery służbowe policjantów oraz datę i godzinę ich przyjazdu).


3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - jeśli przemocy towarzyszy problem uzależnienia od alkoholu- masz prawo zawiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja ta po rozeznaniu się w sytuacji wezwie osobę nadużywającą alkoholu na rozmowę ostrzegawczą, może też wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.


4. Pomoc społeczna - ośrodki pomocy społecznej umożliwiają osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych. Pracownicy socjalni udzielą informacji o przysługujących formach pomocy i świadczeniach, wskażą miejsce zajmujące się ofiarami przemocy w rodzinie, mogą też zwrócić się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy, zgodnie z kompetencjami policji.


5. Służba zdrowia - skutkiem przemocy w rodzinie mogą być urazy fizyczne i psychiczne. W przypadku pobicia lekarz rodzinny udzieli właściwej pomocy oraz na Twoją prośbę wystawi zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Obdukcja jest płatna- może ją wystawić tylko lekarz do tego uprawniony-(lekarz sądowy).


ADRESY I TELEFONY


Bezpłatne numery telefonów, z których możesz skorzystać szukając pomocy:

1. Bezpłatny numer policji 997

2. Bezpłatny numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

3. Bezpłatny numer dla dzieci 0-800 12 12 12


Adresy i telefony instytucji zajmujących się pomocą dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu wołowskiego:


1. Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich (jeśli przemoc dotyczy dziecka)
Wołów, ul. Rynek 26
tel. 71 380 81 42

2. Prokuratura Rejonowa w Wołowie
Wołów, ul. Wojska Polskiego 2
tel. 71 389 36 60

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie
Wołów, ul. Piłsudskiego 27
tel. 71 389 56 22

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku
Wińsko, ul. Piłsudskiego 42
tel. 71 738 24 64

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym
Brzeg Dolny, ul. Rynek 18
tel. 71 319 56 62

6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – tel. 71 319-56-62 w. 20

7. Poradnia Problemów Uzależnień- tel. 71-319-56-62 w.19

8. Punkt Wspierania Rodzin 71 319-56-62 w. 19

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 24
tel. 71 389 53 00

10. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołowie
Wołów, Pl. Szkolny 2
tel. 71 389 14 95


Adresy www:

www.niebieskalinia.pl

www.przemoc-w-rodzinie.pl

www.niebieskalinia.org

www.parpa.pl


www.pokrzywdzenigov.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu