Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Projekty konkursowe | Rozwój kształcenia zawodowego

 

 

Powiat Wołowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"

 

Celem projektu  jest dostosowanie oferty edukacyjnej:


- Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,

- Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

 

do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans 395 uczniów na regionalnym rynku pracy o sierpnia 2019r.

Wartość projektu: 2 714 304,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 578 544,75 zł

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez działania i narzędzia:

  • - utworzenie klasy patronackiej w CKZiU w Wołowie we współpracy z PCC Rokita;
  • - rozwój kwalifikacji 16 nauczycieli szkół zawodowych do wymogów aktualnego rynku pracy w formie studiów podyplomowych i szkoleń;
  • - uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy przez 359 uczniów poprzez certyfikowane szkolenia i udział 347 osób w stażach i praktykach do sierpnia 2019 r.;
  • - wyjazdy edukacyjne na uczelnie wyższe;
  • - doradztwo zawodowe;
  • - zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych;
  • wdrożenie programu stypendialnego dla 18 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

 

Efektem działań zaplanowanych w projekcie będzie 15 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, 305 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu, 347 uczniów, którzy wzięli udział w stażach i praktykach zawodowych, wyposażenie 3 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

Aktualności, dokumenty projektowe oraz harmonogramy wsparcia dostępne są na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie:

CKZiU w Wołowie: http://zswolow.pl/

ZSZ w Wołowie: https://zszwolow.edupage.org/text14/

ZSZ w Brzegu Dolnym: http://www.zsz.brzegdolny.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=32&Itemid=254&lang=pl

 

 


 

 


zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu