Wydrukuj artykuł

 

 

Powiat Wołowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"

 

Celem projektu  jest dostosowanie oferty edukacyjnej:


- Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie,

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,

- Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

 

do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans 395 uczniów na regionalnym rynku pracy o sierpnia 2019r.

Wartość projektu: 2 714 304,75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 578 544,75 zł

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez działania i narzędzia:

 

Efektem działań zaplanowanych w projekcie będzie 15 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, 305 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu, 347 uczniów, którzy wzięli udział w stażach i praktykach zawodowych, wyposażenie 3 placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

Aktualności, dokumenty projektowe oraz harmonogramy wsparcia dostępne są na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie:

CKZiU w Wołowie: http://zswolow.pl/

ZSZ w Wołowie: https://zszwolow.edupage.org/text14/

ZSZ w Brzegu Dolnym: http://www.zsz.brzegdolny.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=32&Itemid=254&lang=pl

 

 


 

 


zapisz jako pdfwydrukujikona koperty