Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Opinie

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Starostwo Powiatowe w Wołowie

 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa prowadzi sprawy z zakresu;

1) administracji architektoniczno-budowlanej wynikające z przepisów prawa budowlanego i innych ustaw oraz rozporządzeń;

2) wydawania pozwoleń na budowę i rozbiórkę;

3) wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali;

4) prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o wnioskach i wydanych decyzjach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

5) prowadzenia rejestru wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń.

 

Tylko w 2019 roku w ramach postępowań prowadzonych w wydziale wydano 493 decyzje pozwolenia na budowę i 52 decyzje pozwolenia na rozbiórkę, przyjęto 736 zgłoszeń na prowadzenie robót budowlanych, zarejestrowano 423 dzienniki na budowę i wydano 179 zaświadczeń o samodzielności lokali lub braku sprzeciwu dla zgłoszonych robót budowlanych.

 

Wizyta w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa związana jest, jak widać nie tylko z budową domu, ale również z przeprowadzeniem przebudowy, remontu lub rozbiórki, uzyskaniem zaświadczeń przy staraniu o kredyt lub w trakcie sprzedaży nieruchomości.

A każda z tych spraw wiąże się z wizytą mieszkańców powiatu w urzędzie, często kilka razy. Interesanci zazwyczaj przed rozpoczęciem budowy lub remontu zgłaszają się do wydziału w celu uzyskania informacji na temat obowiązujących przepisów, procedury i koniecznych do złożenia wniosków oraz dokumentów. Po złożeniu wniosku bardzo często konieczne jest uzupełnienie odpowiednich dokumentów lub wprowadzenie korekt we wniosku lub dokumentacji. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę petenci zgłaszają się po potwierdzenie ostateczności decyzji i zarejestrowanie dziennika budowy.

 

Lokalizacja budynku Starostwa Powiatowego w centrum powiatu oraz miasta Wołów, w pobliżu stacji kolejowej oraz przystanków autobusowych stanowi duże udogodnienie dla tych mieszkańców, którzy nie posiadają samochodów i korzystają ze środków komunikacji zbiorowej. Włączenie gmin do innych powiatów spowoduje, że wszystkie te osobiste wizyty mieszkańców w urzędzie będą musiały odbywać się w innym miejscu niż Starostwo Powiatowe w Wołowie. A co za tym idzie stanowić będą dla mieszkańców powiatu znaczne utrudnienie logistyczne.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu