Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Niepełnosprawność | Środki PFRON

Środki PFRON

 


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Dofinansowanie ze środków PFRON można przeznaczyć na:

 

 

1. Turnusy rehabilitacyjne

2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

3. Likwidacja barier architektonicznych,  w komunikowaniu się i technicznych

4. Sprzęt rehabilitacyjny

5. Sport, kultura i turystyka

6. Student II

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu