Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktywizacja Zawodowa | Staże

Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż przysługuje osobie zarejestrowanej w urzędzie pracy jako osobie bezrobotnej. Aby z niego skorzystać nalezy mieścić się w określonym przedziale wiekowym - nie można mieć więcej niż 25 lat (chyba, że ukończyło studia wówczas limit przesunięty jest na 27 lat i 12 miesięcy od daty na dyplomie) lub młodsi niż 50 lat.

 

Więcej o stażach na stronie www.pupwolow.pl

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 26
odwiedziny: 11745889

Informacja o finansowaniu projektu