Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Wołowie

Plac Piastowski 2

56 - 100 Wołów

pok. 24 I piętro

 

Alicja Kamecka - główny specjalista

tel. 71 380 59 13

email: edukacja@powiatwolowski.pl

 

Barbara Rajter-Tybińska - podinspektor

tel. 71 380 59 14

email: edukacja@powiatwolowski.pl

 

 

Wydział realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) prowadzenia powiatowych szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia specjalnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz sprawowania nadzoru finansowo-administracyjnego nad ich działalnością;
2) przygotowania procedury powierzania stanowisk dyrektorów szkół i placówek oraz odwoływania z tych stanowisk;
3) ustalania planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych;
4) ewidencji niepublicznych szkół i placówek oraz ustalania dla nich projektu dotacji;
5) koordynacja działań związanych z programami unijnymi i funduszami strukturalnymi w sektorze edukacji i spraw społecznych;
6) prowadzenia bazy danych oświatowych;
7) prowadzenia spraw związanych z nadzorem nad jednostkami organizacyjnymi z zakresu pomocy społecznej.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 25
odwiedziny: 11745888

Informacja o finansowaniu projektu