Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Zagrożenia | Zagrożenia powodziowe

Zagrożenia powodziowe

Wody powierzchniowe naturalne występujące na terenie powiatu wołowskiego to rzeki Odra i Jezierzyca oraz ciek Juszka.

Odra - opływa  powiat  wołowski od strony południowej i zachodniej. Wpływa od strony gminy Brzeg Dolny, przepływa przez teren gminy Wołów oraz Wińsko, a następnie wpływa na teren powiatu  górowskiego. Całkowita długość rzeki na obszarze powiatu wynosi 65 km Rzeka ma duże znaczenie w systemie żeglugi śródlądowej kraju. Na odcinku od portu rzecznego w Kędzierzynie-Koźlu do portu w Szczecinie-Świnuoujściu sezon żeglugowy trwa od początku kwietnia do końca października. Na rzece usytuowane są następujące przeprawy, w miejscowości:

 

-  Lubiąż - most drogowy (na drodze nr 338)  o nośności 40 t,

-  Ścinawa - most drogowy (na drodze nr 36)  o nośności 20 t,

-  Brzeg Dolny - most kolejowy (szlak kolejowy Wrocław – Zielona Góra),

-  Ścinawa - most kolejowy (szlak kolejowy Wrocław – Zielona Góra),

-  Brzeg Dolny - prom rzeczny o nośności 6 t (komunikacja z powiatem średzkim),

 

Stany ostrzegawcze i alarmowe na OdrzeMiejscowość

Stan

ostrzegawczy

alarmowy

Brzeg Dolny

410

530

Malczyce

400

500

Ścinawa

350

400

 

 

Miejsca lokalizacji wałów przeciwpowodziowych oraz przepustów wałowych na JezierzycyJuszka - rozpoczyna swój bieg w okolicach miejscowości Łososiowice, przepływa przez miasto Wołów następnie przepływa przez stawy rybne, swoim ujściem do rzeki Jezierzycy na wysokości miejscowości Orzeszków kończy bieg. Rzeki Jezierzyca i Juszka (dopływ Jezierzycy) nie są użytkowane.

 

Zagrożenia wodne i powodziowe na terenie powiatu są uzależnione od gminy i występujących na ich terenie wód powierzchniowych. Szczególny rodzaj zagrożenia występuje dla Elektrowni Wodnej w miejscowości Wały Śląskie, której praca jest ściśle uzależniona od warunków wodnych (poziom wody, natężenie przepływu w korycie rzeki). Dla zapewnienia poprawnej pracy hydroelektrowni konieczne jest zapewnienie odpowiedniego tzw. „poziomu wody górnej”, który wynosi 107,5 m n.p.m.. Wysokość ta regulowana jest poprzez odpowiednie położenie zastaw na jazach usytuowanych przy elektrowni. W przypadku niskiego poziomu wody jazy spiętrzają wodę na rzece.

 

Wały przeciwpowodziowe chroniące obszary położone wzdłuż Odry zapewniają utrzymanie wody w obwałowaniach przy przepływie w międzywalu wynoszącym około 1400 m3/s. Rzeki Odra i Jezierzyca  oraz ciek Juszka posiadają wały przeciwpowodziowe prawo i lewostronne. Maksymalny przepływ przez międzywale Jezierzycy wynosi około 110m3/s, natomiast wały Juszki obliczone są na przepływ około 5,5 m3/s.

 

Wykaz miejscowości zagrożonych powodzią na terenie gminy Brzeg DolnyStary Dwór

Wały Śląskie

Krańsko

Brzeg Dolny

Pysząca

Pogolewo Małe

Grodzanów

Pogolewo Wlk

 

Na skutek  wystąpienia wód z koryta rzeki Odry  łączna powierzchnia obszarów zagrożonych  ok. 1000 ha:

 

Wykaz miejscowości zagrożonych powodzią na terenie gminy WołówPrawików

Lubiąż

Gliniany

Dębno

Tarchalice

Boraszyn

 

Na skutek  wystąpienia wód z koryta rzeki Odry  łączna powierzchnia obszarów zagrożonych ok. 2200 ha:

 

Wykaz miejscowości zagrożonych powodzią na terenie gminy WińskoMałowice

Iwno

Ninkowice

Orzeszków

Przyborów

Śleszowice

Buszkowice

Budków

Dąbie

Rajczyn

Gryżyce

Wyszęcice

Krzelów

Młoty

 

Na skutek  wystąpienia wód z koryta rzeki Odry  łączna powierzchnia obszarów zagrożonych ok. 7300 ha:

 

Ponadto na terenie gmin Wołów i Wińsko, przez które przepływają Jezierzyca i Juszka zagrożenia powodziowe występują głównie na skutek gwałtownego przyboru wód spowodowanego wiosennymi roztopami pokrywy śnieżnej, obfitych opadów atmosferycznych, oraz tzw. „cofnięcia” wód stanowiących dopływy rzeki Odry. Zjawisko to wywołane jest przede wszystkim gwałtownym przyborem wód w rzekach głównych i tym samym spiętrzenie wód w dopływach (Odra - Jezierzyca - Juszka).

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 27
odwiedziny: 11745890

Informacja o finansowaniu projektu