Wydrukuj artykuł

Zagrożenia związane z rodzajem zabudowy

 

Ze względu na niskie uprzemysłowienie, powiat wołowski ogólnie zaliczany jest do regionów rolniczo-przemysłowych. W poszczególnych gminach relacja przemysł - rolnictwo przedstawia się następująco:

-  gmina Brzeg Dolny charakteryzuje się bardzo dużym uprzemysłowieniem (zakłady branży chemicznej ), co klasyfikuje ją do gmin przemysłowych.

-  gmina Wołów należy do gmin rolniczo - przemysłowych;

-  gmina Wińsko jest typową gminą rolniczą.

 

Na terenie powiatu wołowskiego znajduje się 115 miejscowości w większości o zabudowie zwartej z przegrodami. Są to typowe zabudowania wiejskie będące pozostałościami z okresu z przed II wojny światowej, gdzie budynki mieszkalne są często połączone z budynkami inwentarskimi ale w ramach jednej posesji. Nie występuje dużo ciągów budynków, co utrudnia możliwość szybkiego niekontrolowanego rozprzestrzenienia się pożaru.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów grupowych budynków występuje w: centrum Brzegu Dolnego, centrum Wołowa oraz centrum Wińska, gdzie zabudowa obiektów jest zwarta, sprzyjająca potencjalnemu rozprzestrzenianiu się pożaru. Związane jest to z historycznym charakterem tej zabudowy uniemożliwiającym dokonywanie zmian architektonicznych.

Pewne utrudnienia w dojeździe do budynków mieszkalnych mogą wystąpić w Brzegu Dolnym i Wołowie, co może być spowodowane okresowo (np. w porze nocnej) przez pojazdy zaparkowane na drogach wewnątrz osiedli. W okresach tych zastawiane są drogi dojazdowe i pożarowe co może uniemożliwić niejednokrotnie właściwe ustawienie samochodu pożarniczego typu podnośnik hydrauliczny, w celu na przykład ewakuacji interwencyjnej ludzi z zagrożonych pomieszczeń.

 

Na terenie powiatu nie występują budynki wysokie i wysokościowe.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty