Aktualności http://www.powiatwolowski.pl/rss/Aktualnosci.xml http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowy-sprzet.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3373-akt.jpg Nowy sprzęt Nowy sprzęt <p style="text-align: justify;"><strong>Powiat Wołowski zakupił  sprzęt przydatny w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Tablety, tablety graficzne, głośniki, dyski zewnętrzne, kamery internetowe, monitor oraz dwa laptopy, zostaną w najbliższym czasie przekazane przez Wydział Edukacji do placówek prowadzonych przez Powiat Wołowski – zgodnie z ustaleniami z dyrektorami poszczególnych placówek.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/nowy_sprzet_1.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/nowy_sprzet_2.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/nowy_sprzet_3.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/nowy_sprzet_4.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/nowy_sprzet_5.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/nowy_sprzet_6.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/nowy_sprzet_7.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> 2021-01-18T07:49:59+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Nowy-sprzet.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wytyczne-dotyczace-rejestracji-pojazdow.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3369-akt.png Wytyczne dotyczące rejestracji pojazdów Wytyczne dotyczące rejestracji pojazdów <p style="text-align: justify;"><strong>Wydział Komunikacji i Transportu informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazdy zakupione / zbyte w okresie od 31 marca 2020r. do 31 grudnia 2020 r. powinny zostać zarejestrowane / przerejestrowane / zgłoszone jako nabyte / zgłoszone jako zbyte w terminie 180 dni. Termin ten liczony jest od dnia zakupu, w przypadku pojazdów nowych i zarejestrowanych na terenie RP, natomiast w przypadku pojazdów sprowadzonych z terenu UE, od dnia sprowadzenia do kraju. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Od 1 stycznia 2021r. brak jest aktu prawnego wydłużającego okres na wyżej wskazane czynności, uznać więc należy, że pojazdy zakupione / zbyte <strong>od 1 stycznia 2021</strong> <strong>r. </strong>. powinny zostać zarejestrowane / przerejestrowane / zgłoszone jako nabyte / zgłoszone jako zbyte w terminie <strong>30 dni</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Jednocześnie informujemy, że możliwość zgłoszenia nabycia dotyczy jedynie pojazdów zarejestrowanych na terenie RP, natomiast pojazdy nowe i sprowadzone z terenu UE podlegają rejestracji.</p> <p style="text-align: justify;">Czynności zgłoszenia nabycia / zbycia pojazdu można dokonać pozostawiając poniższy wniosek (<a href="http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf</a>) wraz z kopią dokumentu zakupu / sprzedaży w skrzynce podawczej znajdującej się w urzędzie lub przesyłając dokumenty na adres <a href="mailto:komunikacja@powiatwolowski.pl">komunikacja@powiatwolowski.pl</a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Rejestracja / przerejestrowanie pojazdu jest możliwe po wcześniejszym umówieniu wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu pod numerem telefonu <strong>71 3805929</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="201" valign="top"> <p><strong>Data zakupu/sprzedaży</strong></p> </td> <td width="252" valign="top"> <p><strong>Rodzaj czynności</strong></p> </td> <td width="151" valign="top"> <p><strong>Termin</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="201" valign="top"> <p>31.03.2020 – 31.12.2020</p> </td> <td width="252" valign="top"> <p>Rejestracja / zgłoszenie nabycia</p> <p>Zgłoszenie zbycia</p> </td> <td width="151" valign="top"> <p>180 dni</p> </td> </tr> <tr> <td width="201" valign="top"> <p>01.01.2020 - 30.03.2020</p> </td> <td width="252" valign="top"> <p>Rejestracja/ zgłoszenie nabycia</p> <p>Zgłoszenie zbycia</p> </td> <td width="151" valign="top"> <p>30 dni</p> </td> </tr> <tr> <td width="201" valign="top"> <p>od 01.01.2021</p> </td> <td width="252" valign="top"> <p>Rejestracja/ zgłoszenie nabycia</p> <p>Zgłoszenie zbycia</p> </td> <td width="151" valign="top"> <p>30 dni</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Przypominamy, że konsekwencją nieprzerejetrowania pojazdu lub niezgłoszenia jego nabycia/zbycia  w wyżej określonych terminach jest kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł. (art. 140mb ustawy prawo o ruchu drogowym).</p> 2021-01-11T12:26:07+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wytyczne-dotyczace-rejestracji-pojazdow.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wydzial-komunikacji-i-transportu-sposob-zalatwiania-spraw.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3312-akt.png Wydział komunikacji i transportu - sposób załatwiania spraw Wydział komunikacji i transportu - sposób załatwiania spraw <p style="text-align: justify;">W związku z ograniczeniami w bezpośrednim przyjmowaniu Klientów, wprowadzonymi Zarządzeniem Starosty Wołowskiego nr 73/2020, Wydział Komunikacji i Transportu przekazuje informację o sposobie załatwienia spraw w wydziale KT, który obowiązywał będzie od dnia <strong>02.11.2020r</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Sprawy mniejszej wagi: </strong></p> <p style="text-align: justify;">1.      <strong>Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju.</strong> Czynność wstrzymane do odwołania. Istnieje możliwość <strong>zgłoszenia nabycia </strong>za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy pobrać wniosek: <a href="/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf</a> wypełnić, zaznaczając w nagłówku „zawiadamiam o nabyciu”, a następnie wraz ze skanem dokumentu zakupu przesłać na adres: <a href="mailto:komunikacja@powiatwolowski.pl">komunikacja@powiatwolowski.pl</a> lub pozostawić w skrzynce podawczej.</p> <p style="text-align: justify;">Organ po wprowadzeniu danych do ewidencji poinformuje o tym fakcie mailowo (wyłącznie na wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej)</p> <p style="text-align: justify;">2.      <strong>Zgłoszenie zbycia pojazdu. </strong>Istnieje możliwość <strong>zgłoszenia zbycia </strong>za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu należy pobrać wniosek: <a href="/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_nowego.pdf</a> wypełnić, zaznaczając w nagłówku „zawiadamiam o zbyciu”, a następnie wraz ze skanem dokumentu zbycia przesłać na adres: <a href="mailto:komunikacja@powiatwolowski.pl">komunikacja@powiatwolowski.pl</a> lub pozostawić w skrzynce podawczej.</p> <p style="text-align: justify;">3.      Organ po wprowadzeniu danych do ewidencji poinformuje o tym fakcie mailowo (wyłącznie na wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej)</p> <p style="text-align: justify;">4.      <strong>Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego po przerejestrowaniu.</strong> W związku z możliwością poruszania się pojazdami bez dowodu rejestracyjnego lub z pozwoleniem czasowym (nawet jeżeli wygasła jego ważność), wydania dowodów rejestracyjnych będą realizowanego za pośrednictwem operatora pocztowego, po wcześniejszym wrzuceniu do skrzynki podawczej właściwych dokumentów (pozwolenia czasowego, ewentualnie potwierdzenia zapłaty akcyzy, krótkiego wniosku ze wskazaniem adresu do wysyłki)</p> <p style="text-align: justify;">5.      <strong>Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca.</strong> W związku z możliwością poruszania się pojazdami bez dowodu rejestracyjnego, jedynie z ważnym badaniem technicznym oraz ubezpieczeniem, wymiana dowodów rejestracyjnych będzie realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego, po wcześniejszym wrzuceniu do skrzynki podawczej właściwych dokumentów, tj. wniosku:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/komunikacja/wymiana_dowodu_rejestracyjnego.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/wymiana_dowodu_rejestracyjnego.pdf</a> , zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, dowodu, rejestracyjnego, karty pojazdu oraz dowodu wpłaty w kwocie 54,5 (bez pozwolenia czasowego) lub 73,5 (z pozwoleniem czasowym)</p> <p style="text-align: justify;">6.      <strong>Wpisy w dowodzie rejestracyjnym (gaz, hak, taxi, L). </strong>Czynność będzie realizowana za pośrednictwem skrzynki podawczej, po wrzuceniu do niej odpowiednio wniosku</p> <p style="text-align: justify;"><a href="/files/file/komunikacja/Wniosek_o_adnotacje_hak_gaz_taxi_L.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/Wniosek_o_adnotacje_hak_gaz_taxi_L.pdf</a> dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, badania technicznego. Dokumenty zostaną przesłane pocztą do nadawcy.</p> <p style="text-align: justify;">7.      <strong>Wymiana prawa jazdy. </strong>Każdorazowo<strong> </strong>zamiar <strong> </strong>wymiany prawa jazdy należy skonsultować z pracownikiem wydziału, który oceni konieczność osobistej wizyty w urzędzie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Sprawy większej wagi: </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong><strong> </strong><strong>Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub nowego. </strong>Czynność możliwa po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę wizyty w urzędzie.<strong> </strong>Konieczne wcześniejsze wypełnienie wniosku<strong> </strong><a href="/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_z_UE.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/rejestracja_pojazdu_z_UE.pdf</a> Pracownik zweryfikuje przedstawione dokumenty, następnie dokona rejestracji pojazdu bez obecności Klienta przy okienku, wezwie Klienta i wyda dokumenty.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong><strong> </strong><strong>Wydanie profilu kandydata na kierowcę. </strong>Czynność możliwa po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę wizyty w urzędzie. Konieczne wcześniejsze wypełnienie wniosku <a href="/files/file/komunikacja/Wniosek_w_sprawie_prawa_jazdy.pdf">http://www.powiatwolowski.pl/files/file/komunikacja/Wniosek_w_sprawie_prawa_jazdy.pdf</a> Pracownik zweryfikuje przedstawione dokumenty. Numer profilu zostanie przesłany Klientowi na wskazanego maila.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong><strong> </strong><strong>Wymiana prawa jazdy. </strong>Każdorazowo<strong> </strong>zamiar <strong> </strong>wymiany prawa jazdy należy skonsultować z pracownikiem wydziału, który oceni konieczność osobistej wizyty w urzędzie.</p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>We wszystkich pozostałych sprawach konieczne jest skontaktowanie się z Wydziałem Komunikacji i Transportu </strong></p> 2020-10-27T08:50:03+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wydzial-komunikacji-i-transportu-sposob-zalatwiania-spraw.html Rozpoczęła się akcja szczepień <p style="text-align: justify;"><strong>Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie w przygotował 2 punkty szczepień, Wołów- w przychodni przy ulicy Piłsudskiego 34, Brzeg Dolny- w szpitalu przy al. Jerozolimskich 26. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Punkt w Brzegu Dolnym jest przeznaczony do szczepienia grupy "0"</strong>- osoby najbardziej narażone na zakażenie- pracownicy sektora ochrony zdrowia- osoby m.in. wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych.</p> <p style="text-align: justify;">Po wyszczepieniu powyższej grupy, punkt zacznie szczepić pozostałe grupy, zgodnie z harmonogramem ujętym w narodowym programie szczepień.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Punkt w Wołowie- rozpocznie działalność od szczepienia grupy "1"- </strong>pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno- opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, <strong>osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe oraz nauczyciele</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W dniu 4.01.2021r. rozpoczęta została działalność punktu w Brzegu Dolnym, a w minionym tygodniu zostało zaszczepionych 90 pracowników szpitala. Na tydzień 11-15.01 PCM otrzymał już 270 szczepionek (dawek) i z tej puli zostanie zakończone szczepienie personelu szpitala i będzie rozpoczęte szczepienie pozostałych grup z grupy "0".</p> <p style="text-align: justify;">Ważne ogólne informacje:</p> <p style="text-align: justify;">Osoby z grupy "0" mają czas na zgłoszenie się na szczepienie do 14.01.2021r.</p> <p style="text-align: justify;">Szczepienia grupy "0" rząd planuje zakończyć 22.01.2021r. i po tym terminie zezwolić na szczepienie grupy "1".</p> <p style="text-align: justify;">Osoby z grupy "1" rozpoczynają zgłaszanie na szczepienie od 15.01.2021r.</p> <p style="text-align: justify;">Punkt sczepień działają od godziny 8 rano do końca kolejki osób, które są zapisane na dany dzień do szczepienia.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zapisy i informacje o szczepieniach dla medyków:</p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/">https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/</a></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W Polsce do dnia dzisiejszego zostało zaszczepionych na COVID-19 - <strong>177 863 </strong>osoby.</p> 2021-01-12T09:02:25+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Rozpoczela-sie-akcja-szczepien.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/PROGRAM-sWYROWNYWANIE-ROZNIC-MIEDZY-REGIONAMI-III-NA-2021-ROK.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3370-akt.png PROGRAM “WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” NA 2021 ROK PROGRAM “WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” NA 2021 ROK <p style="text-align: justify;"><strong></strong><strong></strong>Powiat Wołowski może wystąpić w roli realizatora programu w następujących obszarach:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>-</strong> <strong>obszar A </strong>- zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, 55%</p> <p style="text-align: justify;"><strong>- obszar B</strong> - likwidacja barier w urzędach gminnych i  powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy  w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, 55%</p> <p style="text-align: justify;"><strong>- obszar C</strong> - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, 45%</p> <p style="text-align: justify;"><strong>- obszar D</strong> - likwidacja barier transportowych– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, 80%</p> <p style="text-align: justify;"><strong>-</strong> <strong>obszar E </strong>- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i /lub integracji osób niepełnosprawnych, 15%</p> <p style="text-align: justify;"><strong>-</strong> <strong>obszar F</strong> – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,</p> <p style="text-align: justify;"><strong>- obszar G</strong> - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 25%</p> <p style="text-align: justify;">Zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON:    <a href="https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/">https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/</a></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Termin składania projektów w Powiecie Wołowskim ustala się dla obszarów</strong><br /> <strong>B, C, D, F  do dnia 1 lutego 2021r.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Projekty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów.</p> 2021-01-12T07:39:08+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/PROGRAM-sWYROWNYWANIE-ROZNIC-MIEDZY-REGIONAMI-III-NA-2021-ROK.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wsparcie-w-ramach-Rzadowego-Funduszu-Inwestycji-Lokalnych.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3368-akt.png Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych <p style="text-align: justify;"><strong>Powiat Wołowski otrzymał środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 533 433,00 zł z przeznaczenie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wołowski otrzymał 1.000.000,00 zł na „Modernizację budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”.</p> <p style="text-align: justify;">Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/DPR_Tablica_RFIL_-_bez_kwoty.png" alt="" width="540" height="382" /></p> 2021-01-08T08:03:04+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wsparcie-w-ramach-Rzadowego-Funduszu-Inwestycji-Lokalnych.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/W-styczniu-final-dwoch-naborow-wnioskow-z-PROW-2014-2020.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3365-akt.jpg W styczniu finał dwóch naborów wniosków z PROW 2014-2020 W styczniu finał dwóch naborów wniosków z PROW 2014-2020 <p style="text-align: justify;"><strong>Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać świadczenie usług dla rolnictwa, oraz rolnicy planujący inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed suszą powinni pamiętać,</strong><br /><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> że w styczniu w ARiMR kończą się nabory wniosków o wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Środa, 13 stycznia 2021 r.</strong>, będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku w oddziale regionalnym Agencji o przyznanie pomocy na <strong>„Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych"</strong>. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Warunkiem skorzystania z takiego wsparcia jest wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku. I co ważne, musi to być jedna z następujących trzech rodzajów działalności gospodarczej: działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich lub działalność usługowa następująca po zbiorach.</p> <p style="text-align: justify;">Wysokość dofinansowania to nawet <strong>500 tys. zł</strong>. Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Pieniądze można przeznaczyć na zakup m.in. ciągników, kombajnów zbożowych, siewników, przyczep rolniczych, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.</p> <p style="text-align: justify;">Z kolei w <strong>czwartek, 28 stycznia 2021 r</strong>., upływa termin złożenia wniosku w biurze powiatowym lub oddziale regionalnym ARiMR o dotację na<strong> inwestycje w nawadnianie gospodarstw</strong><strong> w ramach działania</strong> <strong>„Modernizacja gospodarstw rolnych”. </strong>Można je również przesłać drogą elektroniczną lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">O pomoc<strong> </strong>może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające, powiększających obszar nawadniania lub jednocześnie powiększających obszar nawadniania i ulepszających już istniejące instalacje. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Maksymalna kwota pomocy wynosi <strong>100 tys. zł</strong>, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc.<br /> w przypadku młodego rolnika).</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">ARiMR przypomina również, że przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Dla tych działań PROW 2014-2020 nabory kończą się odpowiednio 26 lutego i 28 lutego 2021 r.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Więcej informacji: </strong><a href="http://www.arimr.gov.pl"><strong>www.arimr.gov.pl</strong></a><strong>; w punktach </strong><strong>informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych</strong><strong> Agencji, pod bezpłatnym numerem infolinii </strong><strong>– tel. 800-38-00-84. </strong><strong> </strong></p> 2021-01-07T09:51:07+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/W-styczniu-final-dwoch-naborow-wnioskow-z-PROW-2014-2020.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konkursy-ofert-rozstrzygniete.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3366-akt.jpg Konkursy ofert rozstrzygnięte Konkursy ofert rozstrzygnięte <p style="text-align: justify;"><strong>31 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął dwa konkursy ofert:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Pierwszy dotyczył  powierzenia realizacji zadania publicznego powiatu z zakresu pieczy zastępczej instytucjonalnej pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”, zlecając jego realizację Zespołowi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Wiosna” p. p. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Krzydlina Małej, Krzydlina Mała 70, 56-100 Wołów, zgodnie z ofertą z dnia  23.12.2020 r..</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Natomiast drugi konkurs o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych  i niepełnosprawnych intelektualnie  z terenu Powiatu Wołowskiego”, zlecając jego realizację Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, zgodnie z ofertą z dnia 22 grudnia 2020 r.</p> 2021-01-04T09:52:21+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Konkursy-ofert-rozstrzygniete.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zarzadzenie-Nr-942020-Starosty-Wolowskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3364-akt.jpg Zarządzenie Nr 94/2020 Starosty Wołowskiego Zarządzenie Nr 94/2020 Starosty Wołowskiego <p style="text-align: center;"><strong>Zarządzenie Nr 94/2020<br /> Starosty Wołowskiego</strong></p> <p style="text-align: center;">z dnia 31 grudnia 2020 r.</p> <p class="Default" style="text-align: justify;"><strong>w sprawie ograniczenia działalności nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wołowskiego  i organizacji udzielania porad przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p style="text-align: justify;">Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 920), § 22 ust.2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołowie stanowiącego załącznik do uchwały nr 115/392/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 09 lutego 2017 r. oraz art. 8 ust. 1 oraz art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232), zarządzam co następuje:</p> <p class="Default" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p class="Default" style="text-align: center;"><strong>§ 1.</strong></p> <p class="Default" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p class="Default" style="text-align: justify;">Zawiesza się stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wołowskiego od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania, znajdujących się w:</p> <p class="Default" style="text-align: justify;">1)      Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów,</p> <p class="Default" style="text-align: justify;">2)      GOPS w Brzegu Dolnym, ul. Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny,</p> <p class="Default" style="text-align: justify;">3)      PCE i PPP w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów.</p> <p class="Default" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p class="Default" style="text-align: center;"><strong>§ 2.</strong></p> <p class="Default" style="text-align: justify;"><strong> </strong></p> <p class="Default" style="text-align: justify;">1. W okresie zawieszenia działalności punktów, o których mowa w § 1, nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z harmonogramem pracy punktów.</p> <p class="Default" style="text-align: justify;">2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu rozmowy pod numerem telefonu 71 380 59 01 lub za pośrednictwem maila: <a href="mailto:starostwo@powiatwolowski.pl">starostwo@powiatwolowski.pl</a>.</p> 2020-12-31T12:46:11+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zarzadzenie-Nr-942020-Starosty-Wolowskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Agencja-wyplaca-pomoc-covidowa-z-PROW-i-chryzantemowa.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3362-akt.jpg Agencja wypłaca pomoc covidową z PROW i „chryzantemową” Agencja wypłaca pomoc covidową z PROW i „chryzantemową” <p style="text-align: justify;"><strong>Trwają wypłaty pieniędzy dla gospodarstw rolnych szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19 oraz sprzedawców chryzantem, którzy z powodu pandemii i nakazu zamknięcia cmentarzy nie mogli sprzedać kwiatów.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> - Wszyscy, którzy wystąpili o taką pomoc, otrzymają pieniądze do końca bieżącego roku – podkreśla Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Ponad 180 tys. rolników</strong>, których gospodarstwa szczególnie ucierpiały w wyniku pandemii, a którzy w terminie 9 września -7 października 2020 r. złożyli w ARiMR wnioski o tzw. pomoc covidową, finansowaną z budżetu PROW na lata 2014-2020, otrzyma wsparcie w łącznej wysokości <strong>blisko 1,2 mld zł</strong>. O ten rodzaj pomocy mogli starać się rolnicy działający w następujących sektorach produkcji: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego,<br /> drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych szklarniach lub tunelach foliowych. Wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy dla rolnika nie może przekroczyć<strong><br /> 31,43 tys. zł</strong> (równowartość 7 tys. euro). Do 22 grudnia Agencja wypłaciła pieniądze <strong>179,7 tys. rolników</strong>, przekazując im łącznie <strong>1,19 mld zł</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Sukcesywnie wypłacane są również rekompensaty dla tych posiadaczy chryzantem, którzy do końca listopada złożyli w Agencji pokwitowania za przekazanie kwiatów do wykorzystania lub utylizacji. O tę pomoc finansową w łącznej kwocie<br /> ok. <strong>84,6 mln zł</strong> wystąpiło ponad <strong>5,3 tys. producentów i sprzedawców</strong> chryzantem. Do 23 grudnia na konta bankowe <strong>5,14 tys. wnioskodawców</strong> ARiMR przekazała 76,37<strong> mln zł</strong>.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Więcej informacji na stronie <a href="http://www.arimr.gov.pl">www.arimr.gov.pl</a>, pod numerem bezpłatnej infolinii </strong><strong>– </strong><strong>tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji.</strong></p> 2020-12-28T08:34:43+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Agencja-wyplaca-pomoc-covidowa-z-PROW-i-chryzantemowa.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3361-Uwaga-Starostwo-nieczynne.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3361-akt.jpg Uwaga! Starostwo nieczynne Uwaga! Starostwo nieczynne <p><strong>Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem nr 81/2020 Starosty Wołowskiego, ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy. </strong></p> <p><strong>W tym dniu Starostwo Powiatowe w Wołowie będzie nieczynne!</strong></p> 2020-12-23T13:01:02+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3361-Uwaga-Starostwo-nieczynne.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Boze-Narodzenie-2020.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3360-akt.jpg Boże Narodzenie 2020 Boże Narodzenie 2020 <p style="text-align: center;">Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia <br />składamy życzenia zdrowia, spokoju i rodzinnego ciepła. <br />Niech nadchodzące Święta będą czasem spędzonym <br />bez pośpiechu, trosk i zmartwień. <br />Życzymy Państwu również, by ten wspaniały czas niósł <br />ze sobą radość, miłość i tak potrzebną wiarę w lepsze jutro.<br />Na nadchodzący Nowy 2021 Rok życzymy wszelkiej pomyślności , <br />sił i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów <br />oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.</p> <p> </p> <p> </p> <p><img src="/files/image/boze_narodzenie_2020.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2020-12-23T08:52:38+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Boze-Narodzenie-2020.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wnioski-na-male-przetworstwo-i-RHD-do-czwartku-a-osobiscie-tylko-do-srody.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3359-akt.jpg Wnioski na małe przetwórstwo i RHD do czwartku, a osobiście tylko do środy Wnioski na małe przetwórstwo i RHD do czwartku, a osobiście tylko do środy <p style="text-align: justify;"><strong>24 grudnia tego roku będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o wsparcie finansowe przez tych rolników, którzy chcą rozwijać małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny. </strong><strong>Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub przesyłką pocztową.</strong><strong> Ponieważ w Wigilię placówki Agencji będą nieczynne, w tym dniu przekazać wniosek do oddziału regionalnego Agencji będzie można <span style="text-decoration: underline;">jedynie przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej</span>.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Ta oferta wsparcia<strong>, </strong>finansowana z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.</p> <p style="text-align: justify;">Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.</p> <p style="text-align: justify;">Pomoc na małe przetwórstwo i RHD przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Więcej informacji: <a href="http://www.arimr.gov.pl">www.arimr.gov.pl</a>, pod numerem bezpłatnej infolinii </strong><strong>– </strong><strong>tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji.</strong></p> 2020-12-23T08:51:34+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Wnioski-na-male-przetworstwo-i-RHD-do-czwartku-a-osobiscie-tylko-do-srody.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/W-Zespole-Szkol-Specjalnych-i-Placowek-Oswiatowych-w-Wolowie-powstaje-sala-do-rehabilitacji-i-terapii-ruchowej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3358-akt.jpg W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie powstaje sala do rehabilitacji i terapii ruchowej W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie powstaje sala do rehabilitacji i terapii ruchowej <p style="text-align: justify;"><strong>Jednocześnie z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie rozpoczęła się realizacja bardzo oczekiwanej przez Społeczność szkoły inwestycji – budowa małej sali gimnastycznej. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – budowa Sali do zajęć rehabilitacji i terapii ruchowej” jest realizowana przez Powiat Wołowski przy udziale środków PFRON przekazanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong><br /> Obiekt powstaje w oparciu o projekt architektoniczny autorstwa pracowni „DETAL Projektowanie i Realizacje Marty Prycz”, a wykonawcą pierwszego etapu budowy w zakresie robót ogólnobudowlanych została firma „OLMAX” z Wołowa.<br /> Budowana sala będzie przylegać do północno - zachodniej ściany istniejącego budynku szkoły i będzie łączyć się z istniejącym obiektem specjalnym łącznikiem. Placówka dzięki realizacji inwestycji pozyska łącznie ponad 220 m2 powierzchni, w tym prawie 140 m2 to powierzchnia sali, a pozostała powierzchnia to ciągi komunikacyjne i zaplecze sanitarno – techniczne.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Powstająca sala przyczyni się do poprawy warunków lokalowych szkoły i stworzy doskonałe warunki do realizacji specjalistycznych form terapii, a także zwiększy możliwości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej uczniów uczęszczających do Placówki. Rozpoczęta budowa jest efektem kilkuletnich starań byłego Dyrektora Placówki – p. Mieczysława Jończyka, obecnej Dyrektor – p. Ewy Budzińskiej oraz nakładów finansowych związanych z inwestycją ponoszonych przez Powiat Wołowski począwszy od 2015 roku, kiedy po raz pierwszy została sporządzona dokumentacja przedprojektowa.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Wartość kosztorysowa projektu wykonawczego realizowanej inwestycji to kwota 1 325 592,11 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2021 roku.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/4-1.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/20201009_114014.jpg" alt="" width="540" height="720" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/20201020_150500.jpg" alt="" width="540" height="720" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/20201021_101244.jpg" alt="" width="540" height="720" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/20201028_113827.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/20201127_120106-1.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/DSCN3199.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/DSCN3232.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/ZSSiPO/DSCN3241.JPG" alt="" width="540" height="405" /></p> 2020-12-22T12:06:54+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/W-Zespole-Szkol-Specjalnych-i-Placowek-Oswiatowych-w-Wolowie-powstaje-sala-do-rehabilitacji-i-terapii-ruchowej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Projektowy-Powiat-Wolowski.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3357-akt.png Projektowy Powiat Wołowski Projektowy Powiat Wołowski <p style="text-align: justify;"><strong>W związku z  rozpoczynającą się realizacja dwóch projektów, dofinansowanych  przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, prezentujemy Państwu film, ukazujący cele oraz założenia projektów a także placówki oświatowe, w których będą realizowane. </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Pierwszy projekt: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2”  Partner realizacji projektu:  Jasinowska-Czarny Anna UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Projekt drugi: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego”.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zapraszamy!</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p> </p> <p>Link do filmu: <a href="https://youtu.be/Yhk-tjRfNyU">https://youtu.be/Yhk-tjRfNyU</a></p> 2020-12-22T11:59:36+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Projektowy-Powiat-Wolowski.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3355-Kondolencje.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3355-akt.jpg Kondolencje Kondolencje <p style="text-align: center;">Składamy wyrazy głębokiego współczucia  <br />Panom<br /> Andrzejowi Nejmanowi <br />i <br /> Maciejowi Nejmanowi<br />z powodu śmierci Mamy. <br />Prosimy o przyjęcie najszczerszych kondolencji.</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: left;"><img src="/files/image/kondolencje_sekretarz.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p> 2020-12-17T12:02:20+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3355-Kondolencje.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3356-akt.jpg Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego <p><a href="http://bip.powiatwolowski.pl/artykul/170/1223/lista-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego"><img src="/files/image/nieodplata.jpg" alt="" width="540" height="309" /></a></p> 2020-12-17T12:36:53+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3354-akt.png Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej <p><span style="font-size: 11px;">Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej ewidencyjnie  jako działka gruntu nr 5/81, AM-47, o pow. 0,0450 ha  (Bi – inne tereny zabudowane), położonej w obrębie Wołów, gm. Wołów, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą nr WR1L/00040909/5.</span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 11px;">Ogłoszenie o I przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołowie, opublikowane na stronie internetowej Powiatu Wołowskiego oraz na stronie internetowej <a href="http://bip.powiatwolowski.pl/przetarg-nieruchomosci/1848/dzialka-gruntu-nr-5-81-am-47-obreb-wolow">http://bip.powiatwolowski.pl/przetarg-nieruchomosci/1848/dzialka-gruntu-nr-5-81-am-47-obreb-wolow</a> <br /></span></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/Ogloszenie1.pdf"><span style="font-size: 11px;">Ogłoszenie</span></a></p> <p><span style="font-size: 11px;"><br /></span></p> 2020-12-17T09:57:02+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zwolnij.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3353-akt.jpg Zwolnij! Zwolnij! <div> <div> <div class="_1mf _1mj" style="text-align: justify;"><span><span> </span></span><strong>Radarowe wyświetlacze prędkości to wysokiej jakości urządzenia mierzące prędkość jazdy, wyposażone w funkcję alarmowania w przypadku jej przekroczenia. Urządzenia takie w grudniu zostały zamontowane w pasie drogi powiatowej nr 1289D przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie oraz przy ulicy Dębowej w Brzegu Dolnym.</strong></div> <div class="_1mf _1mj" style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><span>Psychologicznym zadaniem radarowego wyświetlacza prędkości jest wyświetlanie napisu ZWOLNIJ, migającym w kolorze czerwonym. Badania udowodniły, że napis taki wywiera wpływ na kierowców, i faktycznie zwalniają widząc przekroczoną prędkość. </span></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><span>O montaż urządzeń w Wołowie zawnioskowali mieszkańcy „Wichrowych Wzgórz”, a w Brzegu Dolnym mieszkańcy ul. Dębowej oraz radni miejscy. Warto zaznaczyć, że droga powiatowa nr 1289 D jest jedną najbardziej użytkowanych w naszym powiecie. </span></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><span>Mamy nadzieję, że wprowadzenie takich rozwiązań wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich użytkowników jezdni. </span></span></div> </div> <div style="text-align: justify;"> <div class="_1mf _1mj"><span><span>Na zadanie Powiat Wołowski przeznaczył ponad 24 tys. zł.</span></span></div> </div> <div> <div class="_1mf _1mj" style="text-align: justify;"><span><img src="/files/image/20201208_133212.jpg" alt="" width="540" height="256" /></span></div> <div class="_1mf _1mj" style="text-align: justify;"><span><img src="/files/image/20201215_150007.jpg" alt="" width="540" height="238" /><br /></span></div> </div> </div> 2020-12-16T12:18:46+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/Zwolnij.html http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3351-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html http://www.powiatwolowski.pl/files/news/3351-akt.png Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej <p style="text-align: justify;">Starosta Wołowski ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka gruntu nr 189/3 oraz 1/4 udziału w działce gruntu nr 189/5, obręb Krzydlina Mała), stanowiącej własność Skarbu Państwa.</p> <p><a href="/files/file/Zarzadzenie_nr_85_2020.pdf"><br /></a><a href="/files/file/zarzadzenie_nr_87_2020.pdf">Zarządzenie Starosty Wołowskiego</a></p> <p> </p> <p><a href="/files/file/ogloszenie_dz_189_3.pdf">Ogłoszenie</a></p> 2020-12-16T11:11:09+01:00 pl http://www.powiatwolowski.pl/Aktualnosci/3351-Ogloszenie-o-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej.html