Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Sobota, 23 marca 2019
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 18 marca 2019
Policjanci z powiatu wołowskiego prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia pojazdów poprzez podpalenie/spalenie w dniach 27 i 28 listopada 2018 roku w Wołowie przy ulicach Garwolska, Ubojowa oraz Rynek. Funkcjonariusze zwracają się do osób, które mogą mieć istotne...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 11 marca 2019
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 05 marca 2019
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 28 lutego 2019
Już 7 marca w Wołowie odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie grantów na doradztwo. Skorzystaj z dofinansowania na poziomie 85% na usługi, które pomogą rozwinąć Twoją firmę. Jesteś właścicielem lub menadżerem restauracji albo hotelu? Zarządzasz w firmie produkcyjnej?...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 27 lutego 2019
Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 27.02.2019 r. otwartym konkursem ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 27 lutego 2019
Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 26 lutego 2019
"Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić" /Carroll Lewis/ 15 lutego 2019 r. we Wrocławiu odbyło się podsumowanie projektu, który realizowany był w latach 2017-2018 przez...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 26 lutego 2019
Szkoła to nie tylko lekcje, ważne jest rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. To one są motorem poszukiwań wiadomości i pogłębiania wiedzy. Zadaniem szkoły jest tworzenie warunków do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Dlatego w Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 26 lutego 2019
W Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie zostały zamontowane i oddane do użytku 2 platformy przyschodowe, które umożliwiają dzieciom będących na wózkach inwalidzkich możliwość przemieszczenia się do sal lekcyjnych i gabinetów terapeutycznych zlokalizowanych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 21 lutego 2019
Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1982), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczpospolitej...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 21 lutego 2019
Zarząd Powiatu Wołowskiego ogłasza II przetarg pisemny ograniczony w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wołowskiego, oznaczonej jako działka gruntu nr 13, AM-42, o pow. 2,9839 ha, położonej w obrębie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 21 lutego 2019
Starosta Wołowski podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanejw stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  w obrębie Krzydlina Mała, w gminie Wołów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.   Zarządzenie   Wykaz
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 15 lutego 2019
„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” W imieniu społeczności szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie i wkład w organizację balu charytatywnego „Wspieramy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 18 lutego 2019
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu w załączeniu przesyła ogloszenie o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Białawy Małe, gmina Wińsko.   Treść ogłoszenia
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 15 lutego 2019
W drugim tygodniu ferii w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wołowie odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. Młodzi ludzie mieli okazję poznać metody pracy nauczycieli, zwiedzić szkołę, gabinety przedmiotowe...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 06 lutego 2019
W pierwszym tygodniu lutego podpisano umowę na zadanie pt. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”. Powiat Wołowski  przeznaczy na ten cel środki finansowe w wysokości ok. 100 tys. zł.   W ramach modernizacji wykonane zostaną roboty w...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 06 lutego 2019
Jednym z punktów styczniowej sesji Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie było ustalenie miejsc oraz terminów dyżurów członków rady w poszczególnych gminach. Do kontaktu zachęcamy szczególnie osoby starsze, opiekujące się seniorami oraz zainteresowane działalnością na...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 06 lutego 2019
Kilka tygodni temu zachęcaliśmy organizacje pozarządowe do aplikowania o środki w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019. Znamy już pierwsze wyniki! O środki z FIO aplikowało siedem organizacji z naszego powiatu i wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną. Obecnie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 06 lutego 2019
Osoby zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania projektami według międzynarodowych metodyk: Prince2 Foundation i AgilePM Foundation wraz z egzaminem. Szkolenia z egzaminami są pokrywane...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 30 stycznia 2019
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11745894

Informacja o finansowaniu projektu