Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Wtorek, 27 października 2020
W związku z ograniczeniami w bezpośrednim przyjmowaniu Klientów, wprowadzonymi Zarządzeniem Starosty Wołowskiego nr 73/2020, Wydział Komunikacji i Transportu przekazuje informację o sposobie załatwienia spraw w wydziale KT, który obowiązywał będzie od dnia 02.11.2020r. ...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 30 listopada 2020
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oświadczeniem Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego.    
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 27 listopada 2020
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 26 listopada 2020
Zakończyły się prace w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w miejscowości Pierusza” – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 25 listopada w odbiorze uczestniczyli Starosta Wołowski Janusz Dziarski, Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra oraz przedstawiciele...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 26 listopada 2020
Powiat Wołowski pozyskał kolejne środki zewnętrzne, dzięki realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 26 listopada 2020
Powiat Wołowski jako jeden z dziewięciu w województwie dolnośląskim otrzymał z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii środki z Funduszu Pracy  na finasowanie w 2020 roku kosztów nagrody specjalnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych dla Powiatowego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 25 listopada 2020
Listopad jest miesiącem, w którym zamyka się jeden z ważniejszych projektów społecznych. Zadanie realizowane w szerokim partnerstwie można podsumować jako wielki sukces. Mowa tutaj o „Razem możemy więcej”, realizowanym przez Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju z Wińska...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 20 listopada 2020
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka. Życzymy aby codzienna praca stała się prawdziwym spełnieniem, aby niosła jak najwięcej...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 19 listopada 2020
  Uchwała nr 109/331/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 18 listopada 2020
Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju  złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego pn. Z książką na każdy dzień w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 12 listopada 2020
Listopad jest miesiącem, który w sposób szczególny skłania nas zadumy. To przede wszystkim czas pamięci o naszych zmarłych bliskich, krewnych, znajomych. O osobach, które na zawsze wpisały się w historię naszego powiatu. Z niedowierzaniem przyjęliśmy informację...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 10 listopada 2020
Na wniosek Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego Powiat Wołowski otrzymał poprzez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Wołowie 100 chryzantem doniczkowych. Kwiaty zostały złożone w miejscach pamięci na terenie powiatu, na cmentarzu komunalnym oraz Gancarzu.   ...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 10 listopada 2020
  Zarząd Powiatu Wołowskiego, w związku z ogłoszonym w dniu 29 października 2020 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 06 listopada 2020
Chryzantemy pozyskane przez ARiMR od producentów i sprzedawców w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze są już dostępne dla organizacji pozarządowych, samorządowych oraz innych instytucji publicznych. Podmioty...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 06 listopada 2020
Kwarantanna to termin, który towarzyszy nam na co dzień od początku epidemii koronawirusa. Żeby rozwiać wątpliwości, zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze informacje na ten temat. Podstawowym celem kwarantanny jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 05 listopada 2020
Od poniedziałku  9 listopada, kierowcy jadący do Brzegu Dolnego od strony Obornik Śląskich lub Godzięcina nie będą już zmuszeni korzystać z objazdu  przez Wołów. Otwarty zostanie odcinek drogi prowadzący od ronda w kierunku Radecza. Na całym rondzie jest już wykonana...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 05 listopada 2020
Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie przez powiat wołowski realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Konkurs, na który wpłynęła 1 oferta, obejmował realizację różnorakich grupowych i indywidualnych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 03 listopada 2020
Do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej. Pomoc...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 28 października 2020
Zarząd Powiatu Wołowskiego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.294 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 28 października 2020
„Ślubuję uroczyście jako Radny Młodzieżowej Rady Powiatu Wołowskiego  pracować dla dobra i pomyślności Powiatu Wołowskiego, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy”. Od...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 28 października 2020
Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”   Na podstawie uchwały nr XLV/254/10...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Strony: 1 2 3 następna strona
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11745894

Informacja o finansowaniu projektu