Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Zarząd powiatu

Skład Zarządu Powiatu Wołowskiego:


Janusz Tadeusz Dziarski - Starosta


Jarosław Iskra - Wicestarosta

Józef Szumilas  - Członek Zarządu

 

 

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.


2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
-  przygotowywanie projektów uchwał rady,
-  wykonywanie uchwał rady,
-  gospodarowanie mieniem powiatu,
-  wykonywanie budżetu powiatu,

-  zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.


4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.


5. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11745894

Informacja o finansowaniu projektu