Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Projekty | „Polish your english”

 

 

 

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOWIE

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ Polish your english’’. Kursy językowe dla osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w powiecie wołowskim.

 

Projekt „Polish your english’’. Kursy językowe dla osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w powiecie wołowskim” nr POKL.09.06.02-020186/13-00 jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów – w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6 „Upowszechnianie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” – na podstawie umowy  podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się w  załącznikach:

 

Informacje o projekcie

 

Regulamin

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, iż zmienia się zapisy w zapytaniu ofertowym  nr 2/POKL/2014 na zadanie pn.: “Polish your english”.

 

Zapytanie ofertowe

 

 

W związku z realizacją projektu „Polish your english”. Kursy językowe dla osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w powiecie wołowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2-Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu języka angielskiego zgodnie z poniższymi warunkami.

 

 

zapytanie ofertowe

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie  pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Polish your english”. Kursy językowe dla osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w powiecie wołowskim.

 

Załącznik

 

 

 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi - pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Polish your english”. Kursy językowe dla osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych w powiecie wołowskim  realizowanego przez Powiat Wołowski – Powiatowy Urząd Pracy  w Wołowie

 

 

 

Załącznik

 

 

Zapytanie ofertowe y na przeprowadzenie kursu języka angielskiego zgodnie z poniższymi warunkami

 

Załącznik

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 26
odwiedziny: 11745889

Informacja o finansowaniu projektu