Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Zagrożenia | Zagrożenia komunikacyjne

Zagrożenia związane z infrastrukturą komunikacyjną

Układ komunikacyjny większości miast i miejscowości na terenie powiatu nie jest przystosowany do obsługi ruchu tranzytowego. Brak obwodnic i dróg szybkiego ruchu  wymusza konieczność przejazdu samochodów przez te miejscowości. Nie przystosowanie ulic do występującego obecnie natężenia ruchu jest często przyczyną zakłóceń płynności ruchu drogowego. Sytuacja ta ma szczególne znaczenie przy przewozie materiałów niebezpiecznych do i z zakładów branży chemicznej zlokalizowanych na terenie gminy Brzeg Dolny.

Na terenie działania KP PSP Wołów występuje ograniczenie w ruchu na drodze nr 340 w miejscowości Małowice wynikające z przejazdu pod wiaduktem kolejowym. Wysokość w świetle 4,2 m, szerokość 3,5 m.

Wypadki drogowe najczęściej zdarzają się na następujących odcinkach dróg wojewódzkich:

  • nr 340 z Wołowa w kierunku granicy z powiatem trzebnickim,
  • nr 338 z Wołowa w kierunku Lubiąża,
  • nr 341 z Brzegu Dolnego w kierunku Lubiąża.

 

Przyczyny tych wypadków są najczęściej związane z krętymi odcinkami dróg, bez poboczy, na co nakłada się duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze i nie przestrzeganie podstawowych zasad ruchu drogowego. To wszystko powoduje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków w tych miejscach.

Istniejąca w Brzegu Dolnym przeprawa promowa na rzece Odrze stanowi najkrótsze połączenie między  powiatami Wołów i Środa Śląska posiada dwa zasadnicze ograniczenia:

-  nośność promu 6 ton (nie może być wykorzystany jako droga dojazdu dla samochodów pożarniczych),

-  wysokość poziomu wody w rzece Odrze (przy stanie wody powyżej 5,30 m przeprawa jest nieczynna)

 

Komunikacja kolejowa :

Przez teren powiatu na odcinku Brzeg Dolny - Ścinawa (długości ok. 26 km) przebiega zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa łącząca Górny Śląsk z portami w Szczecinie. Ponadto w miejscowości Brzeg Dolny istnieje bocznica kolejowa o dl. 2,1 km wykorzystywana przez zakład PCC „ Rokita” S.A.

 

 

Przebieg głównych tras kolejowych

Materiały szczególnie niebezpieczne na obszarze powiatu przewożone są następującymi trasami:

a)  Wrocław - Brzeg Dolny - Wołów - Ścinawa - Zielona Góra (tranzyt),

b)  Wrocław Brochów - Brzeg Dolny

Struktura przewożonych ładunków przedstawia się następująco:

-   10 %    - materiały ropopochodne (RID kl. 3),

-  10 %    - materiały niebezpieczne (RID kl. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9), w grupie tej znajdują się średnio 2 - 4 wagony z ładunkiem zaliczanym do materiałów szczególnie niebezpiecznych.

zapisz jako pdfwydrukujikona koperty
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 27
odwiedziny: 11745890

Informacja o finansowaniu projektu