Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

O wsi z marszałkiem

Poniedziałek, 16 luty 2009

W miniony piątek w Starostwie Powiatowym w Wołowie odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora rolniczego z wicemarszałkiem Tadeuszem Drabem.

Spotkanie, które zostało zorganizowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu - Kazimierza Pakulskiego, poświęcone było w głównej mierze omówieniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pracownicy urzędu marszałkowskiego oraz oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (czyli instytucji, które są w dużej mierze odpowiedzialne za wdrażanie PROW) omówili poszczególne osie programu – „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz oś „Leader”. Najwięcej miejsca zostało poświęcone zagadnieniom odnowy wsi oraz Leadera.. Po prezentacjach nastąpiła część, w której zebrani mogli zadawać pytania zarówno prelegentom jak i samemu Marszalkowi, a także obecnemu na spotkaniu radnemu województwa – Wojciechowi Adamczakowi. Należy podkreślić, że licznie zebrani rolnicy, sołtysi i samorządowcy wykorzystali w pełni okazję do bezpośredniej dyskusji, poruszając wiele problemów, z którymi spotykają się na co dzień.

zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 18
odwiedziny: 11745909

Informacja o finansowaniu projektu