Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Komunikat

Czwartek, 30 kwiecień 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w okresie od dnia 04.05.2020 do dnia 08.05.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie osobistą obsługę interesantów zastępuje się czasowo obsługą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.

Wszelkie podania, wnioski czy inne pisma adresowane do tut. Urzędu można również składać w zaklejonych kopertach, bez potwierdzenia odbioru, do skrzynki korespondencyjnej, która znajdować się będzie przy wejściu głównym do Starostwa Powiatowego w Wołowie (pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów). Skrzynka korespondencyjna dostępna będzie od wtorku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00.

W zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
zapisz jako pdfwydrukujikona kopertycofnij
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 32
odwiedziny: 11745962

Informacja o finansowaniu projektu