Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Poniedziałek, 16 marca 2020
Sprawy, które dotychczas załatwiane były „od ręki” w urzędzie, tj. rejestracja łodzi oraz wydawanie zaświadczeń o tym, czy działki objęte są inwentaryzacją stanu lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu czy rejestracja zwierząt egzotycznych dokonywane będą...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 16 marca 2020
Bezpośrednia obsługa klientów w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych I Dróg zostaje wstrzymana.   Wszystkie sprawy związane z: 1)      wydawaniem decyzji administracyjnych na: a)      lokalizację urządzeń obcych (instalacji), b)      lokalizację...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 16 marca 2020
Bezpośrednia obsługa klientów w wydziale Geodezji i Kartografii zostaje wstrzymana. Wszystkie sprawy związane z wydawaniem wypisów z rejestru gruntów, wyrysów, kopii map zasadniczej i ewidencyjnej, materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, RCiWN, materiały...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 16 marca 2020
Informacja Wydziału w zakresie: - sposobu załatwiania spraw wynikających z działalności Wydziału, zgodnie z obowiązującymi ustawami i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. - dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy. - etapu załatwiania spraw aktualnie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 16 marca 2020
W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 16 marca 2020
Poniżej zamieszczamy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.        
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Niedziela, 15 marca 2020
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami organizacji opieki nad pacjentem w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie.
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 13 marca 2020
Starostwo Powiatowe w Wołowie w dniach 16-20 marca 2020 r. zawiesza osobistą obsługę interesantów. Wszelkie sprawy załatwiane będą wyłącznie telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platformy e-puap oraz faxu.   Zarządzenie Starosty...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 13 marca 2020
Powoli dobiega końca realizacja operacji własnej „Promocja turystyki na Szlaku Odry jako marki KŁO”. Warto zatem podsumować, na jakim etapie rozwoju Szlaku Odry jesteśmy i co nas jeszcze czeka w najbliższym czasie.   Operacja własna realizowana w takim kształcie dała...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 12 marca 2020
   
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 16 marca 2020
Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej   https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 13 marca 2020
UWAGA  !!! Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie oraz Filia w Brzegu Dolnym OGRANICZA wszelkie wizyty osobiste klientów do niezbędnego minimum. Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 12 marca 2020
W dniu 12 marca 2020 r. Zarząd Powiatu Wołowskiego podjął uchwałę w sprawie skrócenia okresu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie pozostania Gminy Wińsko w Powiecie Wołowskim i nie włączaniem Gminy Wińsko do Powiatu Lubińskiego w związku z obecną sytuacją...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 12 marca 2020
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Wołowskiego, Mając na uwadze zagrożenie związane z pandemią wirusa COVID- 19 informujemy, że przyjęcia interesantów przez Starostę oraz Wicestarostę zostają wstrzymane do odwołania. We wszelkich sprawach, prosimy wyłącznie...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 12 marca 2020
Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęcają do korzystania z e-usług oraz kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP i infolinie. ·         Twój e-PIT i e-Deklaracje pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym. ·        ...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 12 marca 2020
Drodzy Uczestnicy, Rodzice i Opiekunowie! Poniżej zamieszczamy polecenie Wojewody Dolnośląskiego o czasowym zawieszeniu działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. Jeżeli macie pytania terapeuci są do...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 12 marca 2020
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 11 marca 2020
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Wołowskiego,   Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z gorącą prośbą o ograniczenie do absolutnego minimum wizyt w Starostwie Powiatowym w Wołowie oraz jednostkach podległych Powiatowi Wołowskiemu. Zachęcamy do...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 11 marca 2020
UWAGA KORONAWIRUS!!!   Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie i Filia w Brzegu Dolnym oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Wińsku oraz w Brzegu Dolnym w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa prosi o niezgłaszanie się...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 11 marca 2020
W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, informuję o ograniczeniu dostępności budynków urzędów skarbowych dla Klientów tylko do sal obsługi podatnika. Proponowane formy kontaktu...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 11 marca 2020
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11745894

Informacja o finansowaniu projektu