Menu lewe

Wińsko zawsze z Powiatem Wołowskim

Adresownik

Biuro Rzeczy Znalezionych

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Poprawny CSS!

Valid XHTML 1.0 Transitional

Aktualności

Środa, 16 grudnia 2020
Starosta Wołowski ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka gruntu nr 189/2 oraz 1/4 udziału w działce gruntu nr 189/5, obręb Krzydlina Mała), stanowiącej własność Skarbu Państwa. Zarządzenie Starosty...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 16 grudnia 2020
Starosta Wołowski ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działka gruntu nr 189/1 oraz 1/4 udziału w działce gruntu nr189/5, obręb Krzydlina Mała), stanowiącej własność Skarbu Państwa. Zarządzenie Starosty...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 15 grudnia 2020
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 15 grudnia 2020
Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 14 grudnia 2020
Powiat Wołowski rozpoczyna realizację dwóch projektów, dofinansowanych  przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość obu projektów to ponad 8 milionów 600 tysięcy złotych. Pierwszy...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 11 grudnia 2020
W nawiązaniu do zdarzenia z dnia 17.11.2020 r. dotyczącego problemów w przyjęciu pacjentki na oddział Covid  w szpitalu wołowskim. Dnia 08.12.2020 r. otrzymałem pismo wyjaśniające w sprawie nr. KA.0232.08.2020.1, w którym Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 10 grudnia 2020
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie została doposażona w nowy skokochron. Środki na zakup zostały wyasygnowane przez wszystkie samorządy naszego powiatu. Skokochron to sprzęt ratowniczy amortyzujący skok i zabezpieczający przed obrażeniami...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 09 grudnia 2020
OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2020 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dziennego ośrodka wsparcia...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 09 grudnia 2020
OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Wołowskiego w związku z ogłoszonym w dniu 02.12.2020 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Wtorek, 08 grudnia 2020
Zakończyły się prace remontowe na drodze wojewódzkiej nr 338 ul. Mickiewicza w Wińsku. Zadanie prowadzone i sfinansowane w ramach porozumienia nr DSDiK/51/2020 w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Wołowskiemu zadnia pn.: „ Wykonanie prac remontowych na drodze wojewódzkiej...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 07 grudnia 2020
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 81/2020 Starosty Wołowskiego, ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy. W tym dniu Starostwo Powiatowe w Wołowie będzie nieczynne!
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 04 grudnia 2020
4 grudnia to Dzień Górnika – tradycyjne święto górnicze obchodzone  w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy.    
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 03 grudnia 2020
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, wszystkim osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom i przyjaciołom, składamy serdeczne życzenia wielu radości w codziennym życiu.  
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 02 grudnia 2020
Poniżej zamieszczamy wyniki konsultacji „Programu współpracy powiatu wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”   WYNIKI KONSULTACJI
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 02 grudnia 2020
Pełna treść ogłoszenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.   OGŁOSZENIE Pełna treść ogłoszenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 02 grudnia 2020
Poniżej pełna treść ogłoszenia o kunkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu w zakresie pieczy zastępczej instytucjonalnej.   OGŁOSZENIE
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Środa, 02 grudnia 2020
Nauczyciel prowadzący kształcenie na odległość może otrzymać 500 zł dofinansowania. Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej. Dofinansowania dotyczy zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Poniedziałek, 30 listopada 2020
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oświadczeniem Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego.    
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Piątek, 27 listopada 2020
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu, w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Wołowskiego...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
Czwartek, 26 listopada 2020
Zakończyły się prace w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w miejscowości Pierusza” – droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 25 listopada w odbiorze uczestniczyli Starosta Wołowski Janusz Dziarski, Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra oraz przedstawiciele...
zapisz jako pdfwydrukujwyslij link znajomemuprzeczytaj cały artykuł
© 2009-2010 Powiat Wołowski. All rights reserved
on line: 31
odwiedziny: 11745894

Informacja o finansowaniu projektu